Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Доступ до публічної інформації

Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання МВС України:

У МВС встановлено наступну форму запиту на інформацію та порядок її подання.

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в МВС України створено відділ забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дата.

Експертна служба МВС України:

Наказ №9-ЕС-Н-2022 від 23.06.2022 “Про затвердження Порядку надання доступу до публічної інформації в установах Експертної служби МВС”.

Порядок надання доступу до публічної інформації в установах Експертної служби МВС.

Форма для подання запитів на інформацію.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу 01601, Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

на електронну адресу [email protected]

Телефон: (044) 254-96-12
Факс: (044) 256-10-34
———————————————
Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство, приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00. Напередодні святкових, неробочих і вихідних днів з 9.00 до 17.00

Перелік відомостей, що містять конфіденційну інформацію

в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України

 1. У сфері судово-експертної та іншої експертної і дослідницької діяльності конфіденційною є інформація, що розкриває:

1) методики проведення судових експертиз, методичні рекомендації, методичні посібники, стандартні операційні процедури, методичні процедури, методичні листи щодо проведення судових експертиз, експертних досліджень, випробувань;

2) відомості про порядок функціонування (формування, ведення
та використання) обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів (криміналістичного обліку) та результати перевірки за ним;

3) відомості, отримані під час контролю за якістю досліджень, внутрішньолабораторного контролю, зовнішньолабораторного контролю, моніторингу достовірності результатів досліджень, нагляду за достовірністю результатів досліджень;

4) відомості щодо результатів діяльності, що містяться в доповідних записках, аналітичних довідках, оглядах та службових листах;

5) відомості, що містяться в документах за результатами проведення службових аудитів діяльності;

6) відомості, що містяться у висновках експертних досліджень, протоколах випробувань, звітах (рецензіях) про оцінку майна, проведених на замовлення;

7) відомості щодо призначення (ініціювання, замовлення) судових експертиз, експертних досліджень, випробувань, оцінки майна, перебігу
їх виконання та результатів;

8) відомості про порядок та умови зберігання об’єктів дослідження;

9) відомості, що стосуються процесуальних дій, які вчиняються (вчинялися) під час кримінального, цивільного, адміністративного, виконавчого
та господарського провадження і стали відомі працівнику, якого залучили
як спеціаліста або експерта у зв’язку з виконанням його обов’язків;

10) відомості в актах інвентаризації стандартних зразків (речовин порівняння) наркотичних засобів та психотропних речовин;

11) відомості, які ідентифікують калібр, модель, серійні та номерні позначення, кількість вогнепальної зброї чи боєприпасів, що містяться
в інформаційно-довідкових колекціях;

12) відомості про обладнання, програмне забезпечення та технічні засоби, що застосовуються для проведення судової експертизи, експертних досліджень, випробувань, обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів (криміналістичного обліку), оціночної діяльності;

13) відомості, що вносяться до АІПС «Автоексперт»;

14) відомості щодо перебігу й результатів відстрілювання вогнепальної зброї та огляду її технічного стану.

 1. У сфері роботи з персоналом конфіденційною є інформація,
  що розкриває:

1) матеріали, що подаються до Експертно-кваліфікаційної комісії МВС, відомості, що містяться в протоколах засідань Експертно-кваліфікаційної комісії МВС, та інші матеріали, що додаються до протоколів;

2) матеріали, що подаються до атестаційних комісій, відомості,
що містяться в протоколах засідань атестаційних комісій, та інші матеріали,
що додаються до протоколів;

3) відомості про особу, визначену виконавцем судової експертизи (експертного дослідження, випробування, оцінки майна);

4) відомості про особу, що містяться в скорочених особових справах працівників та особових картках працівників;

5) інформацію, що стала відома під час вивчення та перевірки кандидатів для заміщення вакантних посад в ДНДЕКЦ МВС.

6) матеріали службових перевірок.

 1. У сфері функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ДНДЕКЦ МВС конфіденційною є інформація, що розкриває відомості
  про програмні та апаратні засоби, що застосовуються для забезпечення функціонування й захисту мережі та інформаційних ресурсів ДНДЕКЦ МВС,
  а також інформація, отримана за результатами їх функціонування.
 2. У сфері діяльності щодо запобігання корупції конфіденційною
  є інформація, що розкриває розроблення та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, та відомості, які розкривають конкретні методи роботи за основними напрямами діяльності з питань запобігання та протидії корупції.
 3. У сфері охорони адміністративної будівлі (території) ДНДЕКЦ МВС конфіденційною є інформація, що розкриває відомості щодо системи охорони, перепускного, внутрішньооб’єктового режиму, технічного обладнання лабораторій / приміщень, де проводяться судові експертизи, експертні дослідження, зберігаються об’єкти дослідження та акти комісійного обстеження цих приміщень, якщо не розкриваються відомості, віднесені до службової інформації та до державної таємниці.

 

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в ДНДЕКЦ МВС за 2023 рік

Запити на інформацію ДНДЕКЦ МВС 2023 рік

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в ДНДЕКЦ МВС за 2024 рік

Запити на інформацію ДНДЕКЦ МВС за І квартал 2024 року

 

НАКАЗ МВС України №339 від 05 травня 2021 “Про затвердження Порядку складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України та Форми для подання таких запитів”

НАКАЗ МВС України №423 від 14 травня 2012 “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України”

ІНСТРУКЦІЯ про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України (Наказ №245 від 27 березня 2012 року)

Наказ МВС України N459 від 21 липня 2011 року “Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України”

Наказ МВС України від 15.06.2012 № 535 „Про затвердження Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

Наказ МВС України від 11.02.2013 №126 “Про забезпечення функціонування та ведення системи обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України”