Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
ДНДЕКЦ

ДНДЕКЦ

ДНДЕКЦ | Цілі та завдання

 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України утворено Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 1998 року №617.

 

Основними завданнями державного центру є:

1) організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю підрозділів Експертної служби МВС;

2) судово-експертне та техніко-криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, правоохоронних органів та ін.;

3) провадження науково-дослідної діяльності у сфері судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення;

4) проведення експертиз та досліджень за кримінальними, цивільними справами, а також у позасудовому провадженні, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;

5) ведення криміналістичних обліків;

6) участь у розробці техніко-криміналістичних засобів та забезпечення їх використання в практичній діяльності.