Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

«Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі»

Експертна спеціальність 8.10 «Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі»

Основними завданнями судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.10 «Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі» є виявлення у воді та ґрунті шкідливих речовин неорганічної природи, встановлення якісного та кількісного елементного, а також іонного складу.

Об’єктами судової експертизи є:

  • зразки забрудненого ґрунту;
  • зразки забрудненої води.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  1. Чи містяться у ґрунті небезпечні речовини, які включені до переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №1325 «Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин»?
  2. Чи містяться у воді забруднюючі речовини, включені до Переліку забруднюючих речовин, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2017 №45 «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод»?
  3. Який елементний та іонний склад наданих на дослідження зразків рідини (ґрунту)?
  4. Чи містять надані на дослідження зразки рідини (ґрунту) сульфати (хлориди, нітрати, нітрити) та важкі метали? Якщо так то в якій кількості?