Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Дослідження у сфері захисту суспільної моралі

Проведення мистецтвознавчої експертизи за експертною спеціальністю 15.2 «Дослідження у сфері захисту суспільної моралі» передбачає установлення належності інформації, яка міститься на матеріалізованих або електронних носіях, до порнографії або такої, що пропагує культ жорстокості та насильства.

 

Об’єктами дослідження є сама візуальна інформація, зафіксована у друкованій продукції, на будь-яких носіях (магнітних і кінострічках, графічних та відеофайлах та ін.), предметах, публічних діях з відтворенням сексуальних сцен або де зображені люди (персонажі) в сексуальному контексті.

Дослідження здійснюється тільки в разі наявності у експерта носія з об’єктом дослідження (візуальною інформацією).

 

Основними завданнями судово-мистецтвознавчої експертизи за експертною спеціальністю 15.2 є визначення факту відповідності інформації або продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

 

Типові питання:

 

Даний вид експертизи не вирішує питання встановлення віку людини (на кшталт «Чи брали участь діти?»). Віднесення осіб до певної вікової категорії або встановлення наявності в них фізичних вад здійснюють тільки фахівці в галузі судової медицини.

 

Особливості призначення судової експертизи на відповідність вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

У супровідних документах (постанові, ухвалі, запиті) про призначення дослідження слід зазначити всю наявну інформацію про об’єкт дослідження, вік персонажу під час визначення дитячої інформації, наявність фізичних чи психологічних вад тощо.

У разі потреби дослідити зміст комп’ютерної гри ініціатор дослідження залучає відповідного експерта в галузі комп’ютерно-технічних досліджень.

Дослідження продукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості, проводять тільки комплексно із залученням фахівців з психологічних видів дослідження.

В разі наявності на носії візуальної інформації сексуального характеру, яка зафіксована у великій кількості відео- та графічних файлів ініціатор дослідження конкретно вказує в ухвалі (постанові, запиті) назву файлів, які необхідно дослідити.

Під час проведення комплексного комп’ютерно-технічного та мистецтвознавчого дослідження з питань захисту суспільної моралі, спочатку проводиться комп’ютерно-технічна експертиза, а потім мистецтвознавча. В разі виявлення великої кількості файлів, мистецтвознавець самостійно не вибірає файли, а лише відповідає на питання про наявність або відсутність інформації в рамках вимог законодавства про захист суспільної моралі без зазначення назв та кількості файлів, у яких вона розміщена.