Основним завданням судової оціночно-земельної експертизи за експертною спеціальністю 10.14 «Оцінка земельних ділянок» є визначення вартості земельних ділянок.

До числа об’єктів дослідження даної експертної спеціальності належать земельні ділянки.