Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.14 «Оцінка земельних ділянок»

Оціночно-земельна експертиза – один із найбільш затребуваних видів судових експертиз, яка найчастіше пов’язана з достовірністю визначення різних видів вартості земельних ділянок. Результати проведення судових оціночно-земельних експертиз відіграють значну роль у захисті майнових прав фізичних і юридичних осіб, а також вирішують майнові спори.

Основними завданнями оціночно-земельної експертизи є:

експертна грошова оцінка земельних ділянок;

експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;

визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовний перелік запитань, які вирішує оціночно-земельна експертиза:

яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?

яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки?

яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?

чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?