Експертна спеціальність 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів»

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів – це  дослідження цифрових та аналогових приладів з метою встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення функціонального призначення.

Завданнями даного виду експертизи є:

 1. Визначення характеристик та параметрів  телекомунікаційних
  систем та засобів.
 2. Встановлення фактів  та  способів   передачі   (отримання)
  інформації в телекомунікаційних системах.
 3. Встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів
  та інформації у сфері телекомунікацій.
 4. Визначення якості телекомунікаційних послуг.
 5. Встановлення технічного стану телекомунікаційних систем та
  засобів.
 6. Встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних
  категорій телекомунікаційних систем та засобів.
 7. Дослідження алгоритмів  обробки інформації та її захисту у
  сфері телекомунікацій.

Об’єктами дослідження телекомунікаційних систем та засобів є телекомунікаційні системи, засоби, мережі, їх складові частини та інформація, що ними передається, приймається та обробляється.

Типові питання, які вирішує експертиза телекомунікаційних систем та засобів:

 • Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
 • Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
 • Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб?
 • Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?
 • Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
 • Чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
 • Чи є ознаки втручання в роботу  телекомунікаційної  системи?
 • Чи змінювались користувачем телекомунікаційної системи (мережі) налаштування окремих пристроїв, як саме і в який час?
 • Яка причина непрацездатності телекомунікаційного засобу (системи)?
 • Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?
 • За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?
 • Яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?
 • Чи відповідає телекомунікаційна система (засіб) технічній документації?
 • Чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?
 • Чи могли апаратні засоби об’єднуватись у телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?
 • Які шляхи маршрутизації даних в телекомунікаційній системі?
 • За яким алгоритмом  обробляється чи оброблена інформація
  телекомунікаційним засобом (системою)?