Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів»

Телекомунікаційна експертиза

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

Телекомунікаційна експертиза – дослідження експертом на основі спеціальних знань у галузі електроніки і телекомунікаційних систем засобів, мереж та їх складових частин, інформації, що ними передається, приймається, обробляється та містить фактичні дані про обставини, що мають значення для розслідування події або судового розгляду справ у провадженнях.

 

Об’єктами судової телекомунікаційної експертизи є:

телекомунікаційні системи та мережі (системи мобільних операторів зв’язку, телевізійні системи, радіосистеми тощо) та їх складові частини (дротові / бездротові маршрутизатори, комутатори, VoIP-шлюзи, модеми тощо);

мобільні термінали (телефони, смартфони, планшети та інші мобільні пристрої із встановленим програмним забезпеченням);

білінгові системи (білінгові системи мобільних операторів, білінгові системи банків, системи державних реєстрів тощо);

спеціалізовані технічні пристрої (генератори активних радіоперешкод, телематичні модулі, приймачі / передавачі радіосигналів, радіостанції, GPS/GSM-трекери, пульти керування систем автоматики та обмеження доступу, програматори електронних ключів для автомобілів, смартключі / імобілайзери (ключ із чипом, ключ із транспондером тощо).

 

Завдання, що вирішуються телекомунікаційною експертизою

До основних завдань телекомунікаційної експертизи належить:

  1. Визначення характеристик і параметрів телекомунікаційних систем та засобів.
  2. Установлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних системах.
  3. Установлення фактів і способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій.
  4. Визначення технічних показників якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання.
  5. Установлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем і засобів.
  6. Установлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікаційних систем та засобів.
  7. Дослідження алгоритмів оброблення інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.

 

Перелік об’єктів та завдань, які можуть вирішуватись під час телекомунікаційних досліджень не є вичерпним, оскільки до них належать всі технічні питання, що пов’язані з наданням послуг у сфері інформаційних технологій і систем телекомунікації (в тому числі електрозв’язку, електронних комунікацій), а саме: передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або інформації та повідомлень будь-якого типу різноманітними видами радіозв’язку, а також через проводові, оптичні, електромагнітні системи тощо.

Для запобігання збільшенню строків виконання телекомунікаційних експертиз і заради підтримання високого рівня якості та доказової значущості висновку експерта пропонується під час підготовки до призначення експертизи:

  • узгоджувати з експертами за напрямом телекомунікаційних досліджень Експертної служби МВС перелік і кількість запитань за конкретними об’єктами;
  • не ставити перед експертом, запитання, вирішення яких не потребує спеціальних знань, юридичні запитання або запитання, що мають юридичну складову, оскільки відповіді на них надаються виключно з технічного погляду та в межах компетенції експерта;

рекомендується призначати експертизи окремими постановами щодо невеликої кількості (3-4 одиниці) об’єктів дослідження.