Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування»

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування» включає дослідження електроустановки або її елементів, електротехнічних виробів експлуатаційної документації тощо.

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою за експертною спеціальністю 10.18, такий:

1. Чи відповідає виконання електроустановки (електрообладнання, частин, елементів) вимогам експлуатації у визначеному (за класом зони та категорією території, приміщення, споруди тощо) середовищі відповідно до ПУЕ, ПТЕЕ споживачів, ПБЕЕ споживачів тощо?
2. Чи можна визначити технічні характеристики електроустановки (електрообладнання, частин, елементів), наданої на дослідження? Якщо можна, які саме?
3. Чи перебуває електроустановка, електроприлад (та/або частина, елемент) у працездатному стані? Якщо не перебувають, то які причини працездатності?
4. Чи перебуває електрична мережа в працездатному стані? Якщо не перебуває, то які причини непрацездатності?
5. Чи виникла непрацездатність внаслідок заводських дефектів, чи до непрацездатності призвела експлуатація з недотриманням вимог виробника?
6. Чи відповідав стан електричного живлення (електропроводки, кабельної та/або повітряної мережі) об’єкта нормативним вимогам? Якщо відповідав, яким саме?
7. Чи відповідає перетин струмоведучих жил струмовому навантаженню та потужності об’єкта(ів) навантаження споживача?
8. Чи відповідають характеристики улаштувань електричного захисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) нормативним вимогам?
9. Чи має влаштований електрозахист зміни та перероблення конструкції? Якщо має, які саме? Якщо має, як це позначилось на його характеристиках?
10. В якому стані перебувають на об’єкті пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідають вони нормативним вимогам?
11. Чи мають струмоведучі частини електрообладнання ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикання тощо)?
12. Яка причина виникнення короткого замикання в електроустановці (електрообладнанні тощо) споживача?
13. Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електроустановки?
14. Чи спрацював електричний захист під час аварійного (анормального) режиму електроустановки? Якщо не спрацював, чим це спричинено?
15. Чи відповідає електромережа споживача нормативним вимогам?
16. Чи відповідає підключення електричного приладу (виробу, електричного лічильника) споживача нормативним вимогам?
17. Чи давала змогу схема підключення споживача користуватися електричною енергією поза приладом обліку?
18. Чи наданий на дослідження прилад обліку спожитої електроенергії здійснює повний облік спожитої електроенергії? Якщо ні, то у чому?
19. Чи наданий на дослідження пристрій, при його застосуванні може призвести до зупинки обрахунку приладом обліку спожитої електроенергії, на який за допомогою цього пристрою здійснюється вплив?
20. Чи можливе створення наданим на дослідження предметом (предметами) електричних імпульсів у водному середовищі?
19. Чи відповідає електроустановка (електрообладнання тощо) з наявними елементами електрозахисту нормативним документам?
22. Яким є опір ізоляції електрообладнання, електроустаткування?
23. Яким є опір струмоведучої жили?

Перелік питань зазначених вище судових експертиз, які можуть бути поставлені перед експертом, не є вичерпним, він може бути доповнений, а питання конкретизовані залежно від завдання експертизи. З метою уникнення труднощів у формулюванні питань ініціатору експертизи доцільно уточнити редакцію питань з експертом на стадії підготовки постанови (ухвали) про призначення експертизи.