Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування»

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування» включає дослідження електроустановки або її елементів, електротехнічних виробів експлуатаційної документації тощо.

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою за експертною спеціальністю 10.18, такий:

 • яка безпосередня технічна причина нещасного випадку, пов’язана з дією електричної енергії?
 • які нормативні вимоги не були виконані під час улаштування електроустановки та організації й проведення робіт?
 • яким є механізм травмування потерпілого небезпечними факторами електрики?
 • які частини електроустановки (яке електротехнічне обладнання) стали джерелом небезпечного фактору, яким заподіяні ушкодження на тілі потерпілого?
 • чи здатний спричинити займання наявних матеріалів у місці формування осередку пожежі тепловий імпульс виявленого джерела електричної природи? (Якщо здатний, то яким є механізм утворення джерела запалювання електричної природи та якими обставинами він зумовлений?)
 • чи є наслідком впливу стороннього об’єкта на електротехнічний виріб зміна режиму його роботи (кінематичної, електротехнічної схеми)? (Формулюючи питання, слід конкретизувати елементи електротехнічного виробу, стосовно яких ставляться питання про факти стороннього впливу і його наслідки.)
 • якими є технічні причини виникнення аварій (аварійних ситуацій) електротехнічних мереж й устаткування на об’єктах нерухомості (будівництва)?
 • чи існує технічна можливість для безоблікового споживання електричної енергії в електроустановці споживача? (Формулюючи питання, експертизи слід конкретизувати власника електроустановки (споживача електричної енергії) та зазначити конкретні складники електроустановки, обставини, стосовно яких ставиться питання щодо порушення обліку.)
 • чи можливо під час електротехнічного дослідження виявити фактичні дані, які підтверджують існування обставин, викладених в акті про порушення правил користування електричною енергією на час дослідження, на час складання акту? (Формулюючи питання, експертизи слід конкретизувати власника електроустановки (споживача електричної енергії) та зазначити конкретні складники електроустановки, обставини, стосовно яких ставиться питання щодо порушення обліку.)
 • яким є механізм утворення й розвитку аварійного (нештатного) режиму роботи електроустановки, її складників?
 • якою є причина утворення й розвитку аварійного (нештатного) режиму роботи електроустановки та якими обставинами він зумовлений?
 • дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з аварійним (нештатним) режимом роботи електроустановки, її складників? (Формулюючи питання, слід конкретизувати складники електроустановки та вказати обставини, які є вихідними даними для їх вирішення.)
 • що являє собою наданий на дослідження електротехнічний виріб? Яке його функціональне призначення?
 • якими є параметри (конкретизувати напрям дослідження, наприклад: потужність, рівень вхідної та (або) вихідної напруги тощо) наданого на дослідження електротехнічного виробу?
 • чи міг цей пристрій використовуватися для (зазначити конкретне призначення чи застосування)? (Формулюючи питання, слід конкретизувати обставини, які мають значення для їх вирішення та (або) стосовно яких ставляться питання про пристрій і його характеристики.)

Перелік питань зазначених вище судових експертиз, які можуть бути поставлені перед експертом, не є вичерпним, він може бути доповнений, а питання конкретизовані залежно від завдання експертизи. З метою уникнення труднощів у формулюванні питань ініціатору експертизи доцільно уточнити редакцію питань з експертом на стадії підготовки постанови (ухвали) про призначення експертизи.