Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»

Головними завданнями є встановлення несправностей ТЗ, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до ДТП – чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправності зазвичай застосованими методами контролю за технічним станом ТЗ; визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?
  • чи є в досліджуваному ТЗ несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?
  • коли відносно моменту ДТП виникли дані несправності?
  • яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи та ін.) ТЗ?
  • чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?
  • чи мав водій технічну можливість уникнути пригоди при наявності даної несправності?

Вимоги до матеріалів: у документі про залучення експерта достатньо викласти фабулу справи й обставини, які стосуються особливостей об’єкта дослідження, знання яких може мати значення для судового експерта, наприклад, чи експлуатувався ТЗ після події; у якому стані перебували деталі (вузли), сполучені з деталями (вузлами), що досліджуються тощо.

Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на МП або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або особа, які залучили експерта, повинні забезпечити прибуття судового експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.