Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.20 «Дослідження з питань землеустрою»

Експертиза з питань землеустрою – одна з найбільш трудомістких і складних експертиз завдяки поєднанню питань в галузях землеустрою, геодезії та кадастру. Результати проведення судових експертиз з питань землеустрою відіграють значну роль у захисті земельних та майнових прав фізичних і юридичних осіб, територіальних громад, держави, а також вирішують земельні та майнові спори, питання щодо плати за землю.

Основними завданнями експертизи з питань землеустрою є:

визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;

визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлюючим документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам;

визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.

Орієнтовний перелік запитань, які вирішує експертиза з питань землеустрою:

чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?

чи відповідає фактичне землекористування правовстановлюючим документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам?

чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам нормативно-правових актів?