Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження»

Головними завданнями є:

 • визначення взаємного розташування ТЗ у момент їх контактування;
 • визначення місця зіткнення ТЗ і місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення механізму утворення слідів;
 • розташування ТЗ відносно проїзної частини на момент кон­тактування;
 • визначення стану транспортного засобу (рухомий або нерухомий) при зіткненнях.

Вирішення цих завдань здійснюється шляхом дослідження слідів, виявлених на місці ДТП, пошкоджень транспортних засо­бів. Тому призначати транспортно-трасологічну експертизу до­цільно лише тоді, коли є можливість надати судовому експертові об’єкти, які перебували в контакті, або матеріали справи, у яких зафіксо­вано сліди.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • який механізм контактування ТЗ?
 • чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що ви­ ступають?
 • яке було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода) під час наїзду на останню (останнього)?
 • яким було розташування ТЗ відносно один одного та відносно елементів дороги в момент первинного контакту?
 • який механізм контактуван­ня пішохода та ТЗ?
 • хто з осіб, які перебували в ТЗ під час ДТП (указуються прізвища, ім’я та по батькові осіб), перебував за кермом? (Для вирішення питань про взаємне розташування ТЗ і потерпілого та про особу, яка керувала ТЗ, призначається комплексна судово-медична та транспортно-трасологічна експертиза).
 • який з транспортних засобів під час їх зіткнення стояв, а який рухався?
 • на якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на пішохода)?
 • який механізм утворення слідів (удар, ковзання тощо)?
 • у якому напрямку відносно слідосприймаючої поверхні рухався ТЗ?

Вимоги до матеріалів, які необхідно надати судовому експертові для проведення дослідження.

Для вирішення зазначених питань судовому експертові надаються самі об’єкти, які залишили сліди (шини, деталі, що виступають, тощо) або експериментальні зліпки цих об’єктів (експериментальні відбитки шин на папері); предмети, на яких залишилися сліди зазначених об’єктів, або зліпки (масштабні фотознімки) цих слі­дів, а також протоколи ОМП з усіма додатками до них.

Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на МП або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або особа, які залучили експерта, повинні за­безпечити прибуття судового експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.

Якщо досліджуються сліди ТЗ на одязі (взутті) потерпілого, надається також акт судово-медичного дослідження пошкод­жень на його тілі.