Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці» установлює причини настання нещасного випадку, а також причинний зв’язок його настання з невиконанням вимог нормативно-технічних документів.

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою за експертною спеціальністю 10.5, такий:

  • Який вид події призвів до настання нещасного випадку?
  • Які технічні причини настання нещасного випадку?
  • Які організаційні причини настання нещасного випадку?
  • Порушення яких нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває в причинному зв’язку з настанням події, нещасного випадку?