Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці» установлює причини настання нещасного випадку, а також причинний зв’язок його настання з невиконанням вимог нормативно-технічних документів.

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою за експертною спеціальністю 10.5, такий:

1. Яка причина настання нещасного випадку?
2. Яка причина аварії, наслідком якої є настання нещасного випадку?
3. Який механізм настання нещасного випадку?
4. Чи відповідають дії відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності
(охорону праці) нормативно-технічним документам, що регламентують умови
безпеки на виробництві, побуті, тощо?
5. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб
(зазначити яких) з настанням нещасного випадку?
3
6. Хто з відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності
не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого став нещасний
випадок?
7. Чи відповідають фактичних умов праці на підприємстві, установі,
організації нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності?
8. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані заходи з
безпеки життєдіяльності на об’єкті, де мав місце нещасний випадок?
9. Чи відповідають (в частині, що стосується умов настання нещасного
випадку) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію
об’єкта вимогам нормативних документів (з питань безпеки життєдіяльності,
будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
10. Які обставини передували настанню нещасного випадку?
11. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи)
установок виробничої (промислової) автоматики?
12. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності
відстані між об’єктами?
13. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності
прийняті проєктні рішення об’єкту, проєктної документації тощо?
14. Чи перебувають у працездатному стані установки промислової
автоматики на об’єкті?
15. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів
організована робота служби безпеки праці на підприємстві, організації тощо?
16. Чи перебуває обладнання, що забезпечує умови з безпеки
життєдіяльності у відповідному до нормативних вимог технічному стані?