Експертна спеціальність 10.8 «Пожежно-технічна експертиза»

1. Який документ засвідчує факт пожежі:

2. Відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвели до пожежі, загибелі людей,  великих збитків передбачена:

3. Термін розгляду справ про адміністративні правопорушення:

4. Вік по досягненню якого наступає адміністративна відповідальність?:

5. Заяви і повідомлення про пожежі можуть бути:

6. Дегазація:

7. Права і свободи людини і громадянина захищаються:

8. Які пожежі підлягають обліку:

9. Хто здійснює облік пожеж на підконтрольних об’єктах Міноборони,    СБУ,   Служби   зовнішньої   розвідки,   МВС, Держспецзв’язку,   Державна пенітенціарна служба, Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв’язку та в Лісах?

10. Пожежа це:

11. Види пожеж:

12. Зони пожеж?

13. Класи пожеж

14. За вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщення й будівлі поділяються на:

15. Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою будівель або приміщень:

16. Горіння це:

17. Піроліз:

18. Вогонь:

19. Антипірен:

20. Вогнестійкість:

21. Назвіть умови, за яких може виникнути пожежа:

22. До вражаючих факторів пожежі відносяться:

23. Первинні засоби пожежогасіння використовують:

24. Яким засобом неможливо загасити паливно-мастильні матеріали:

25. Які умови сприяють поширенню пожеж:

26. Безпека – це:

27. Безпека життєдіяльності – це:

28. Який  вогнегасник використовують для гасіння цінних матеріалів:

29. Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки?

30. Який з вогнегасників не використовують у закритому приміщенні:

31. Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги:

32. Як часто потрібно розгортати та згортати пожежні рукави, які складені та приєднані до кранів:

33. Для чого призначений піногенератор:

34. Яка скорочена назва вогнегасника вуглекислотного:

35. Щоб розрахувати необхідну кількість вогнегасників для гасіння, необхідно знати:

36. Демеркуризація:

37. Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та цінних матеріалів:

38. Що не заборонено гасити водою:

39. Вогнегасники розрізняють за способом спрацьовування:

40. На скільки видів у залежності від акумуляторної вогнегасної речовини поділяються вогнегасники:

41. У залежності від акумуляторної вогнегасної речовини вогнегасники поділяються:

42. За обсягом корпусу вогнегасники поділяються на:

43. За способом подачі вогнегасного складу вогнегасники поділяються на:

44. Порошкові вогнегасники можна розділити на:

45. Що таке пожежний рукав:

46. Пожежні рукава поділяються на:

47. Діаметр всмоктувального рукава:

48. Довжина напірно-всмоктувального рукава:

49. Для чого призначені напірні рукава:

50. Як часто перевіряють технічний стан пожежних гідрантів з пуском води:

51. Яке робоче положення гідранту:

52. Що таке займання:

53. Температура займання:

54. Що може виступати джерелом займання:

55. Лісова пожежа:

56. Типи лісових пожеж:

57. Лісові низові пожежі характеризуються:

58. Лісові верхові пожежі характеризуються:

59. Торф’яні пожежі характеризуються

60. На якій висоті в приміщеннях повинні навішуватись вогнегасники від рівня підлоги (відстань до нижнього торця вогнегасника):

61. Де повинні розміщуватися вогнегасники:

62. Як розміщуються вогнегасники:

63. Скільки вогнегасників встановлюється в громадських спорудах та будовах, на кожному поверсі

64. Які загоряння можна гасити водяними вогнегасниками:

65. Які розміри повинна мати кошма:

66. Які загоряння можна гасити повітряно-пінними вогнегасниками

67. Що повинно бути розташовано на пожежному щиті:

68. Яку місткість повинні мати ящики для піску:

69. Чим комплектується пожежний кран:

70. Які терміни обслуговування пожежних кранів:

71. Пожежні щити  встановлюються на території об’єкта із розрахунку один щит на площу:

72. В який термін після вручення акту перевірки керівнику об’єкту вручається припис на усунення порушень:

73. Чи дозволяється в складських (підсобних) приміщеннях встановлювати дерев’яні двері оббиті металевим листом:

74. В якій термін повідомляється керівнику об’єкту органами державного нагляду про планову перевірку об’єкту:

75. Чим повинен бути забезпечений черговий персонал гуртожитків, висотою у 2 поверхи і вище та кількістю місць для проживання 50 осіб і більше для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі:

76. Хто на об’єкті призначає відповідальну особу за протипожежний стан:

77. Чи має право працівник підприємства приступати до виконання робіт, якщо він не пройшов перевірки знань з питань пожежної безпеки:

78. Згідно якого нормативного документу власники підприємств, установ та організацій повинні організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки:

79. Яка періодичність проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій:

80. Дослідження пожеж це:

81. Складові  дослідження  стану  об’єкта  пожежі у часі

82. Етапи огляду місця пожежі:

83. Пожежне навантаження буває:

84. Зосереджене пожежне навантаження це:

85. Роззосереджене пожежне навантаження це:

86. Пожежний оповіщувач:

87. Що таке пожежне водоймище:

88. Що таке пожежний підрозділ:

89. Пожежний автомобіль:

90. Що таке пожежний потяг:

91. Якого забарвлення пожежний потяг:

92. Що таке пожежний катер:

93. Що таке пожежний літак:

94. Температура займання:

95. Температура самозаймання:

96. Температура спалаху:

97. Температура тління:

98. Вуглекислотні вогнегасники перевіряють зважуванням:

99. Якість заряду порошкових вогнегасників на вологість перевіряють:

100. Вогнегасники призначені для доставки до місця займання вручну вогнегасної речовини повинні важити не більше:

101. Хто дає команду на проведення оперативної перевірки:

102. У яких випадках проводиться оперативна перевірка:

103. Кому підпорядковується газодимозахисник:

104. Який термін проведення випробування повітряних балонів:

105. Кому доповідає газодимозахисник про готовність роботи в апараті:

106. Чому при гасінні негашеного вапна небезпечно використовувати воду:

107. Хто дає команду на виключення з апарату:

108. У якому з перелічених випадків з працівниками проводиться цільовий інструктаж з питань охорони праці:

109. Яка періодичність перевірки знань з питань охорони праці працівників державної пожежної охорони:

110. Кому доповідає газодимозахисник про готовність до роботи в апараті:

111. Чому небезпечно застосовувати воду під час гасіння бітума:

112. Хто несе відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля під час виїзду по тривозі:

113. Чи дозволяється використовувати ліфти для доставки пожежно-технічного обладнання під час пожежі:

114. З якого моменту прибувший на місце пожежі начальник являється КГП:

115. При гасінні пожеж на підприємствах текстильної промисловості в технічних горищах, пильних підвалах необхідно застосовувати:

116. Які існують способи припинення горіння:

117. До спеціальних робіт на пожежі відноситься:

118. Розвиток пожежі це:

119. Чи дозволяється гасити водою карбід лужних металів:

120. Чим потрібно гасити сухий трав’яний покрив?

121. Хто такий КГП:

122. Формула води:

123. Що таке ПТО:

124. Пожежний ствол:

125. Види пожежних стволів:

126. Лафетні стволи поділяються на:

127. З чого складається пожежний ствол:

128. Гідроелеватор це:

129. Основними завданнями пожежної охорони є:

130. Яка гусениця повинна рухатися швидше, щоб трактор повертався в зазначеному стрілкою напрямку?

131. Види пожежної охорони:

132. Втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації можуть:

133. Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення щодо:

134. Хто несе персональну відповідальність за управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

135. Гасіння пожеж здійснюється:

136. Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають:

137. Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим здійснюються за рахунок:

138. Забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, здійснюється місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання шляхом:

139. Рятувальник це:

140. Епідемія:

141. Евакуація:

142. В якому напрямку буде обертатися вертушка, пристосована для поливу, якщо в неї пустити воду під тиском:

143. Епізоотія:

144. Епіфітотія:

145. Колесо і гальмівна колодка виготовлені з одного і того ж матеріалу. Що швидше зноситься: колесо чи колодка:

146. Чи однаковою щільністю рідинами заповнені ємності чи одна з рідин більш щільна, ніж інша (кулі однакові):

147. В якому напрямку буде обертатися вентилятор під натиском повітря:

148. Аварійно-рятувальні служби мають право на:

149. Зона можливого ураження:

150. Формування цивільного захисту поділяються на:

151.  Зона надзвичайної ситуації:

152. Інженерний захист території:

153. З якою кулькою зіткнеться кулька X, якщо її вдарити в напрямку, вказаному суцільною стрілкою:

154. інженерно-технічні заходи цивільного захисту:

155. Хто повинен забезпечити утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечити їх технічне обслуговування на об’єктах, підприємствах:

156. Надзвичайна ситуація:

157. Аварія:

158. Катастрофа:

159. Чи однакова вага обох ящиків чи один з них легший:

160. Водний об’єкт:

161. Основними завданнями аварійно-рятувальних служб є:

162. Установлювати всередині ліфтових кабін будь-які додаткові електротехнічні пристрої, не передбачені виробником ліфтових кабін:

163. Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є:

164. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється:

165. Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

166. Види евакуації:

167. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій:

168. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій:

169. Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту у межах своїх повноважень здійснюють:

170. Основними завданнями сил цивільного захисту є:

171. До сил цивільного захисту належать:

172. Аварійно-рятувальні служби поділяються на:

173. Сховище:

174. Найпростіше укриття:

175. Протирадіаційне укриття:

176. Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням цільового призначення таких споруд, крім тих, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням, а саме:

177. ДСНС розшифровується як:

178. АЦ розшифровується як:

179. АР розшифровується як:

180. АШ розшифровується як:

181. ГДЗС розшифровується як:

182. Шафа пожежна:

183. ПК розшифровується як:

184. ПГ розшифровується як:

185. Багор це:

186. Рукавний місток це:

187. Пожежна автодрабина:

188. Висувна пожежна драбина:

189. Драбина — штурмівка:

190. Драбина — палиця:

191. Штурмова драбина:

192. Пожежний насос:

193. Ким проводиться первинний інструктаж:

194. Ким проводиться вступний інструктаж:

195. Ким проводиться позаплановий  інструктаж:

196. Ким проводиться цільовий  інструктаж:

197.  Ким проводиться повторний  інструктаж:

198.  Первинний інструктаж проводиться:

199.  Вступний інструктаж проводиться:

200.  Позаплановий  інструктаж проводиться:

201.  Цільовий інструктаж проводиться:

202.  Повторний інструктаж проводиться:

203.  Позаплановий  інструктаж проводиться:

204.  Позаплановий  інструктаж проводиться:

205. Позаплановий  інструктаж проводиться:

206.  Цільовий інструктаж проводиться:

207. Цільовий інструктаж проводиться:

208.  В журналі інструктажів ставлять підписи:

209. У випадку виникнення пожежі необхідно:

210. У випадку виникнення пожежі необхідно:

211. До аварійних ситуацій відносяться:

212. До аварійних ситуацій відносяться:

213. Піна вогнегасна:

214. Повітряно-пінний генератор:

215. Пожежна помпа:

216. Щит пожежний:

217. Димосос:

218. За призначенням димососи поділяються:

219. Водомет:

220. Каланча:

221. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися:

222. Експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості ізоляції:

223. Застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання:

224. Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами

225. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити:

226. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях:

227. Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

228. У приміщенні котелень та інших теплогенеруючих установок підприємств і населених пунктів забороняється:

229. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

230. Об’єднувати потоки різних стічних вод, які спроможні в разі змішування утворювати й виділяти вибухонебезпечні суміші:

231. Застосовувати вогонь для виявлення витоку газу з газопроводів, а також користуватися газовими пальниками й приладами в разі несправності їх чи несправності газопроводів та арматури:

232. Виявивши у приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подавання, викликати _________та провітрити приміщення:

233. Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати:

234. Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно:

235. У будинках, приміщеннях навчальних закладів забороняються:

236. Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень повинні:

237. У залах для глядачів та на трибунах усі крісла та стільці слід з’єднувати між собою в ряди і:

238. Курити на сцені та поза спеціально відведеними місцями:

239. Улаштовувати житлові приміщення та допускати тимчасове проживання громадян у культурно-видовищних закладах:

240. Зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР, балони з газами та інші вогненебезпечні речовини і матеріали в будинках культурно-видовищних закладів, музеїв та картинних галерей:

241. Товари, які містять ЛЗР, ГР, горючі гази, необхідно зберігати окремо від інших товарів:

242. Проводити вогневі роботи під час перебування людей у торговельних та обідніх залах:

243. Користуватися у складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів до продажу побутовими електронагрівальними приладами:

244. У складських приміщеннях забороняються:

245. Склади лісопиломатеріалів та дров повинні мати:

246. Складувати вугілля свіжого видобутку на старі відвали вугілля, які пролежали понад місяць:

247. На АЗС заправляння транспортних засобів з працюючими двигунами:

248. У приміщеннях саун забороняється:

249. Локалізація:

250. Обвалування:

251. Вода:

252. У якому стані може перебувати вода:

253. Горіння:

254. Екзотермічна реакція:

255. Ендотермічна реакція:

256. Окиснення:

257. Дим:

258. За швидкістю руху суміші горіння поділяється на:

259. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

260. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

261. Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

262. Під час експлуатації електрокалорифера забороняються:

263. Під час монтажу та експлуатації установок, які працюють на газовому паливі, треба дотримуватися таких правил:

264. Під час підготовки до проведення вогневих робіт необхідно дотримуватися таких загальних вимог:

265. Вогневі роботи дозволяється проводити на відстані не ближче ___ від відчинених отворів фарбувальних та сушильних камер:

266. Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:

267. Під час проведення паяльних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:

268. На території населених пунктів та об’єктів влаштовувати звалища горючих відходів:

269. Залишати без догляду джерела відкритого вогню:

270. Куріння за межами спеціально відведених місць:

271. Під час проведення новорічних та різдвяних свят ялинка повинна встановлюватися на:

272. Під час проведення новорічних та різдвяних свят ялинку не слід встановлювати:

273. Під час проведення новорічних та різдвяних свят для прикрашання ялинки використовувати свічки:

274. За відсутності в приміщенні електричного освітлення або його відключення святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки:

275. Під час проведення новорічних та різдвяних свят гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності

276. Під час проведення новорічних та різдвяних свят, підключення гірлянд до мережі повинно виконуватися тільки за допомогою

277. Під час проведення новорічних та різдвяних свят у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути

278. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою