Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.8 «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Експертна спеціальність 10.8 «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Предмет 
Предметом пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень є:

  • фактичні дані про обставини, що передували пожежі;
  • технічна характеристика об’єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі;
  • сліди термічних ушкоджень; дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об’єкта, і осіб, які брали участь у гасінні пожежі;
  • інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; дані, одержані експертизами інших видів, а також фактичні дані, що встановлюються експертом пожежно-техніком на базі наукових та технічних спеціальних знань в галузі пожежної справи.

Об’єкт
Об’єктами пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень є місце пожежі зі слідами термічного впливу та продуктів горіння. До об’єктів пожежно-технічної експертизи також можуть належати обгорілі й звуглілі спалимі і важко-спалимі конструкції будинків і споруджень, а також залишки згорілих чи частково обгорілих предметів; електроустаткування і електроприлади; різні технічні спорудження і технологічне устаткування; опалювальні й нагрівальні прилади; предмети зі слідами легкозаймистих чи пальних рідин; речовини й матеріали, здатні займатися й самозайматися; знаряддя підпалу або їхні залишки; протипожежна техніка й вогнегасні засоби і т.д.

Завдання
Пожежно-технічну експертизу (ПТЕ) відносять до класу інженерно-технічних експертиз і виконують з метою обґрунтування явищ пожеж та виявлення фактичних даних, що мають значення для встановлення причин, які їх обумовили. Установлення причини виникнення пожежі є одним із ключових завдань у розслідуванні кримінальних та цивільних справ цієї категорії, а також при розгляді їх у судах, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з пожежами, що трапляються внаслідок діяння людей або проявів природних явищ.

Питання:
Перелік питань, які найчастіше ставлять перед експертами:

1. Де знаходилось місце виникнення початкового горіння (осередок пожежі)?
2. Якими шляхами відбувалося поширення вогню і продуктів горіння?
3. Яка причина пожежі?
4. Внаслідок дії якого джерела запалення виникла пожежа?
5. Чи здатні були речовини і матеріали, які були наявними в осередку
пожежі зайнятись:
• внаслідок дії джерела запалення у вигляді відкритого полум’я?
• внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного
походження, виниклої в електричних комунікаціях?
• внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного
походження при розряді статичної електрики?
• внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри механічного походження?
6. Чи виникла пожежа внаслідок самозагоряння при взаємодії речовин, матеріалів поміж собою або з киснем повітря?
7. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплової радіації або іншого випромінювання у місцезнаходження осередку пожежі на наявний там горючий матеріал?
8. Коли за часом розпочалось початкове горіння в осередку пожежі, наслідком якого стала пожежа?
9. Який проміжок часу від прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі до її ліквідації?
10. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані протипожежні заходи на об’єкті, де виникла пожежа та чи вплинули наявні технічні рішення щодо обмеження розвитку пожежі та надало можливості здійснити її ліквідацію у початковій стадії розвитку?
11. Чи мають речовини і матеріали, що були (що використовувалися) на об’єкті, де сталася пожежа пожежонебезпечні властивостями і які їх параметри?
12. Чи пов’язаний технічний стан опалювальних, нагрівальних приладів, електрообладнання, механізмів, які перебували в зоні горіння, з виникненням пожежі?
13. Чи є на елементах електрообладнання та електроустаткування наявні сліди аварійних режимів роботи, які створювали джерела запалювання, наслідком чого є виникла пожежа?
14. Чи відповідають (в частині, що стосується умов виникнення і розвитку пожежі, а також її наслідків) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з пожежної безпеки, будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
15. Які обставини передували виникненню і сприяли розвитку пожежі?
16. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок пожежної автоматики?
17. Чи відповідають нормативним вимогам протипожежні відстані між об’єктами?
18. Чи відповідають нормативним протипожежним вимогам прийняті проєктні рішення об’єкту, проектної документації?
19. Чи перебувають у працездатному стані установки протипожежної автоматики на об’єкті?
20. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів організована робота пожежно-рятувальних підрозділів?
21. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання у пожежно-рятувальному підрозділі у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
22. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання на об’єкті у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
23. Чи теплогенеруюче обладнання використовувалось відповідно до вимог заводу виробника?