Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (зазначається організація або учасник) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику, який вибув зі складу засновників (зазначається дата виходу)?
 • чи підтверджується документально розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (зазначається організація) за період (зазначається який) і в якій сумі?
 • чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (назва) за бюджетною програмою (назва програми)?
 • чи підтверджуються документально висновки акта перевірки стосовно наявності у підприємства (організації) (назва) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (зазначити дату)?
 • на які потреби були витрачені грошові кошти підприємства (назва) в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками?
 • чи підтверджується документально та нормативно розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (назва) емітенту корпоративних прав (назва юридичної або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за період (зазначається період)?
 • чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат громадянину (ПІБ), проведений установами Пенсійного фонду України за період (зазначається дата)?
 • чи була у підприємства (назва) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату у період (вказати період) за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?

Об’єкт дослідження:

 • первинні бухгалтерські документи;
 • касові книги, касові звіти;
 • пенсійна справа;
 • регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери тощо);
 • бухгалтерська звітність;
 • статут та установчий договір;
 • інше.