Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?
 • чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?
 • чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
 • чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?
 • чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

Об’єкт дослідження:

 • первинні бухгалтерські документи.
 • касові книги, касові звіти.
 • кредитна справа.
 • регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери тощо).
 • бухгалтерська звітність.
 • інше.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалося в електронно-обчислювальному вигляді на машинних носіях, експертові надаються роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку обов’язково завірені в установленому порядку.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.