Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 12.4 «Оцінка літальних апаратів»

Проведення транспортно-товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.4 «Оцінка літальних апаратів» передбачає дослідження літальних апаратів та їх складових частин.

До числа об’єктів дослідження у сфері транспортно-товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.4 «Оцінка літальних апаратів» є транспортні засоби, які використовуються, як засоби пересування у повітрі та їх складових частин.

Основними завданнями транспортно-товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.4 «Оцінка літальних апаратів» є:

  • ідентифікація об’єкта дослідження;
  • визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності;
  • визначення технічного стану об’єктів дослідження та окремих їх складових, фіксація ушкоджень;
  • визначення ринкової вартості літальних апаратів;
  • визначення вартості матеріального збитку, заподіяного власнику пошкодженого літального апарату.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?
  • чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?
  • яка ринкова вартість об’єкта дослідження або його складової станом на визначену дату?
  • яка вартість відновлювального ремонту?
  • який розмір матеріального збитку, завданий власнику у результаті пошкодження чи повного знищення об’єкта дослідження?