Проведення експертизи військового майна передбачає дослідження військового майна, військової техніки та озброєння.

До числа об’єктів дослідження у сфері експертизи військового майна, належить військове майно, військова техніка та озброєння.

Основними завданнями експертизи військового майна є:

 • визначення вартості наданих на дослідження об’єктів, які використовуються як військове майно;
 • визначення типу та призначення наданих на дослідження об’єктів;
 • визначення виробника, країни походження, року виготовлення (комплексно з трасологічним дослідженням) наданих на дослідження об’єктів;
 • визначення змін показників якості наданих на дослідження об’єктів (комплексно з відповідними фахівцями з експлуатації подібного майна).

 

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

 • яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?
 • чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?
 • який ступінь зносу наданого на дослідження об’єкта?
 • яка залишкова вартість об’єкта станом на визначену дату?
 • яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)?
 • яка вартість ліквідації об’єкта станом на визначену дату?
 • який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження чи повного знищення об’єкта?