Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння»

Проведення експертизи військового майна передбачає дослідження військового майна, військової техніки та озброєння.

До числа об’єктів дослідження у сфері експертизи військового майна, належить військове майно, військова техніка та озброєння.

Основними завданнями експертизи військового майна є:

 • визначення вартості наданих на дослідження об’єктів, які використовуються як військове майно;
 • визначення типу та призначення наданих на дослідження об’єктів;
 • визначення виробника, країни походження, року виготовлення наданих на дослідження об’єктів;
 • визначення розміру матеріального збитку, завданого державі у результаті пошкодження чи повного знищення військового майна.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

 • яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?
 • чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?
 • який ступінь зносу наданого на дослідження об’єкта?
 • яка залишкова вартість об’єкта станом на визначену дату?
 • яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)?
 • яка вартість ліквідації об’єкта станом на визначену дату?
 • який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження чи повного знищення об’єкта?