Експертна спеціальність 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння»

Проведення експертизи військового майна передбачає дослідження військового майна, військової техніки та озброєння.

До числа об’єктів дослідження у сфері експертизи військового майна, належить військове майно, військова техніка та озброєння.

Основними завданнями експертизи військового майна є:

 • визначення вартості наданих на дослідження об’єктів, які використовуються як військове майно;
 • визначення типу та призначення наданих на дослідження об’єктів;
 • визначення виробника, країни походження, року виготовлення (комплексно з трасологічним дослідженням) наданих на дослідження об’єктів;
 • визначення змін показників якості наданих на дослідження об’єктів (комплексно з відповідними фахівцями з експлуатації подібного майна).

 

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:

 1. Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?
 2. Чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?
 3. Який ступінь зносу наданого на дослідження об’єкта?
 4. Яка залишкова вартість об’єкта станом на визначену дату?
 5. Яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)?
 6. Яка вартість ліквідації об’єкта станом на визначену дату?
 7. Який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження чи повного знищення об’єкта?