Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші»

13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми
творами, та інші

 

Основним завданням експертизи об’єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей об’єктів авторського права і суміжних прав.

Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. Суб’єктами майнових авторських прав можуть бути також інші фізичні або юридичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі правочину або закону.

 

Об’єктами авторського права є твори у сфері літератури, мистецтва, науки (цей перелік не є вичерпним):

1)  літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо) у письмовій, електронній (цифровій) чи іншій формі;

2)  виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3)  музичні твори з текстом і без тексту;

4)  драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

5)  театральні постановки, сценічні переробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки нематеріальної культурної спадщини, придатні для сценічного показу;

6)  аудіовізуальні твори;

7)  тексти перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами;

8)  твори образотворчого мистецтва;

9)  фотографічні твори;

10)  твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо;

11)  твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень;

12)  твори художнього дизайну;

13)  похідні твори;

14)  збірки творів, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини, енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені твори, за умови що вони є результатом творчої діяльності за добором або упорядкуванням змісту;

15)  ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, будівництва та інших сфер діяльності.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?

Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?

Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?

Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?

Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?

 

Для дослідження необхідно надати об’єкт (об’єкти) авторського права, втілений в об’єктивній формі вираження, та документальні матеріали щодо права власності (користування) за їх наявності.