Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.1.2 «Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)»

13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

 

Основним завданням досліджень, пов’язаних з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних), є визначення властивостей комп’ютерних програм та баз даних (компіляції даних).

Охорона комп’ютерної програми поширюється на комп’ютерні програми, виражені у вихідному або об’єктному кодах, якщо вони є оригінальними.

Охорона надається формі вираження комп’ютерної програми.

Графічний інтерфейс користувача, набір виконуваних функцій, формат файлів даних, які використовуються у комп’ютерній програмі для експлуатації її функцій, не є формами вираження комп’ютерної програми.

Ідеї та принципи, на яких ґрунтується будь-який елемент комп’ютерної програми, зокрема ті, на яких ґрунтується її інтерфейс, логічні схеми, алгоритми та мови програмування, не охороняються авторським правом.

Бази даних (компіляції даних) охороняються авторським правом, якщо вони за добором та/або упорядкуванням їх складових частин є результатом творчої діяльності.

Охорона баз даних не поширюється і не завдає шкоди будь-яким правам на їх складові частини, що увійшли до складу баз даних.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми (назва 1) у комп’ютерній програмі (назва 2)?

Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп’ютерної програми (назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп’ютерної програми (назва 2)?

Чи є комп’ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп’ютерної програми (назва 2)?

Чи має ознаки неліцензійності використання комп’ютерної програми (назва)?

Чи відповідає комп’ютерна програма (назва) технічному завданню чи технічному опису?

Чи були внесені до комп’ютерної програми (назва) зміни (модифікації, вчинення дій, пов’язаних із функціонуванням комп’ютерної програми відповідно до її призначення, запис і збереження в пам’яті комп’ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи). Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені?

 

Для проведення судової експертизи, пов’язаної з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних), необхідно надати:

цифровий носій з об’єктом (об’єктами) дослідження (комп’ютерну програму, компіляцію даних (базу даних) тощо);

документальні матеріали, які містять відомості про відповідний об’єкт дослідження, його правовласника (користувача, ліцензіата), інструкцію користувача, технічне завдання (опис) тощо.