Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.2 «Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення»

13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Основним завданням досліджень, пов’язаних з виконаннями,  фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення, є встановлення ознак об’єктів суміжних прав.

Об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, способу і форми вираження, є:

  • виконання;
  • фонограма;
  • відеограма;
  • програма організації мовлення.

Відповідно до норм закону України від 01.12.2022 № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права» суміжні права становлять:

1) суміжні права виконавця – особисті немайнові права виконавця  і майнові права на виконання;

2) суміжні права виробника фонограми – право на ім’я (найменування) виробника фонограми і майнові права на фонограму;

3) суміжні права виробника відеограми – право на ім’я (найменування) виробника відеограми і майнові права на відеограму;

4) суміжні права організації мовлення – право на найменування організації мовлення і майнові права на програму організації мовлення.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

  • Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки передачі (програми) організації мовлення? Якщо так, то які саме ознаки передачі (програми) організації мовлення притаманні об’єкту, що досліджується?
  • Чи мало місце повне або часткове використання програми (передачі) організації мовлення (назва) у процесі діяльності особи (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?