Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.3 «Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями»

13.3 Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями

Основним завданням досліджень винаходів та корисних моделей є визначення основних властивостей цих об’єктів з точки зору інтелектуальної власності, а також порівняння цих властивостей з іншими об’єктами права інтелектуальної власності.

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?

Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки?

Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

Чи використовується у процесі (назва процесу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

 

Для проведення судової експертизи винаходів і корисних моделей необхідно надати:

копію заявки на реєстрації прав на винахід (корисну модель) з описами, рефератом, кресленнями тощо;

листування з органом проведення кваліфікаційної експертизи, яке проводилось у процесі отримання патенту на винахід (корисну модель);

об’єкт (його зразок, якісне зображення), у якому виявлено використання кожної ознаки винаходу (корисної моделі).

інші документи.

 

Варто підкреслити, що при проведенні судових експертиз, які стосуються винаходів (корисних моделей), часто виникає необхідність у залученні фахівців у певній галузі знань.