Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.3 «Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями»

Об’єктами судової експертизи (досліджень), пов’язаної із винаходами та корисними моделями, можуть бути: винахід; корисна модель; об’єкт господарської діяльності (пристрій, речовина, тощо); процес (технологія виготовлення, тощо).

 Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

  • чи відповідає винахід за патентом України № «ААА» умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?
  • чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом України № «ААА» умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів справи?
  • чи містить формула винаходу (корисної моделі) за патентом України № «ААА» ознаки, яких не було в заявці?
  • чи є технічне рішення винаходу (корисної моделі) описом існуючих пристроїв або процесів?
  • чи використовується у продукті «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 000, або ознака, еквівалентна до неї?
  • чи використовується у хімічній речовині «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 000, або ознака, еквівалентна до неї?
  • чи використовується у процесі «ААА» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом № 000, або ознака, еквівалентна до неї?