Об’єктом дослідження є сам промисловий зразок, як об’єкт промислового дизайну (що становить декоративне або естетичне вирішення зовнішнього вигляду (стосується форми та/або кольору виробу, тощо); промислові вироби; документація, що стосується самого промислового зразка або промислового виробу.

 Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

  • чи використано сукупність усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 000 у виробі «ААА»?
  • чи містить зображення промислового зразка за патентом України № 000 фірмове найменування «ААА», що належить ТОВ «ААА», яке одержало право на нього до дати подання до Установи заявки на промисловий зразок?
  • чи містить зображення промислового зразка за патентом України № 000 знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 001, який був раніше зареєстрований (чи заявлений на реєстрацію) в Україні на ім’я іншої особи?
  • чи містить зображення промислового зразка за патентом України № 000 твір «ААА» або його частину (частини), що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?