13.4  Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

Основним завданням досліджень промислових зразків є визначення основних властивостей цих об’єктів з точки зору інтелектуальної власності, а також порівняння цих властивостей з іншими об’єктами права інтелектуальної власності.

 

Промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Які ознаки промислового зразка є суттєвими?

Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності “новизна” відповідно до матеріалів справи?

Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?

 

Для проведення судової експертизи промислових зразків необхідно надати:

матеріали заявки на промисловий зразок, які подавались до патентного відомства для реєстрації прав;

об’єкт, у якому використано промисловий зразок в натурі або його якісні фотознімки, що дозволяють встановити всі суттєві ознаки промислового зразка;

матеріали справи/провадження, які спростовують / підтверджують новизну промислового зразка.