Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»

13.6    Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Основним завданням досліджень знаків для товарів і послуг (торговельних марок), географічних зазначень та фірмових (комерційних) найменувань є визначення основних властивостей цих об’єктів з точки зору інтелектуальної власності, а також порівняння цих властивостей з іншими об’єктами права інтелектуальної власності.

Знак для товарів і послуг (торговельна марка) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Комерційне найменування – це назва юридичної особи, яка дозволяє вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Географічне зазначення – найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким,
що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або  схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з географічним зазначенням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

 

Для проведення судової експертизи, яка стосується порівняння двох зареєстрованих знаків для товарів і послуг або їх властивостей (оманливості, можливості введення в оману, загальновживаності, тощо) необхідно надати:

бібліографічні дані щодо знаку для товарів і послуг із спеціалізованої інформаційної системи НОІВІ;

свідоцтво на знак для товарів і послуг (оригінал або відповідним чином завірену копію);

маркетингове дослідження ринку щодо відомості торговельної марки у відповідному колі споживачів на дату подання заявки на її реєстрацію;

перелік видів оригінальної продукції, що випускаються із використанням торговельної марки;

інформація про участь у виставках, рекламних компаніях із використанням торговельної марки, ін.

 

Для проведення судової експертизи, яка стосується визначення схожості / тотожності позначень, виявлених на контрафактній продукції, з торговельною маркою, необхідно надати:

бібліографічні дані щодо знаку для товарів і послуг (торговельної марки) із спеціалізованої інформаційної системи НОІВІ;

свідоцтво на знак для товарів і послуг (оригінал або відповідним чином завірену копію);

перелік видів оригінальної продукції, що випускаються із використанням торговельної марки;

документ (довідка, висновок, акт) спеціаліста про визнання виявленої та вилученої продукції контрафактною;

протоколи обшуку, протоколи огляду виявленої та вилученої контрафактної продукції, протоколи відібрання зразка продукції для проведення дослідження.

 

Для проведення судової експертизи, яка стосується визначення схожості / тотожності позначень з комерційним (фірмовим) найменуванням, необхідно надати:

статут підприємства, комерційне (фірмове) позначення якого досліджується;

витяг з ЄДРПОУ для українських підприємств;

документи, що підтверджують реєстрацію/використання іноземним підприємством фірмового найменування (довіреність, апостиль тощо);

перелік видів оригінальної продукції, що випускаються суб’єктом господарювання (вітчизняного або іноземного), з використанням фірмового найменування.

 

При проведенні судової експертизи у сфері інтелектуальної власності одним із об’єктів дослідження є позначення, яке нанесене на контрафактну продукцію (його упакування, етикетку тощо). У такому випадку до експертної установи на дослідження необхідно надати (один із варіантів):

зразок продукції з досліджуваним позначенням (з супровідним документом, який підтверджує його відбір);

якісне зображення такого позначення в паперовому та цифровому вигляді (з повідомлення про фактичне місцеперебування такої продукції).

 

Для формулювання запитання, визначення більш конкретного переліку документальних матеріалів та об’єктів дослідження (їх вигляду, кількості) варто звернутися за консультацією до судового експерта, який має відповідну експертну кваліфікацію