Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»

До об’єктів економічної експертизи (досліджень) відносяться:

 • організаційно-розпорядчі документи (статут, засновницький/корпоративний договір, накази, розпорядження);
 • документи з договірної та господарської діяльності (трудовий договір, контракт, ліцензія та ліцензійний договір, договір комерційної концесії);
 • охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти);
 • первинні документи та регістри бухгалтерського обліку (акти, виписки банку, касові ордери, накладні, вантажно-митні декларації, інвентарна картка, інвентарний опис тощо);
 • документи фінансової, статистичної та податкової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами, звіт про ціни виробників промислової продукції, обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства, звіт про здійснення наукових досліджень і розробок, податкова декларація з податку на прибуток підприємства);
 • планова, зовнішньоторговельна та цінова документація (бізнес-план, товаросупровідна документація, рентабельність основних видів продукції з галузей, калькуляція для розрахунку оптової ціни);
 • процесуальні документи (протоколи обшуку, огляду, акти приймання-передачі);
 • інформаційно-аналітичні матеріали (звіт/акт з оцінки, аудиторський звіт, акт/довідка податкової перевірки, статистична довідка) тощо.

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • який мінімальний розмір винагороди має сплатити роботодавець/замовник (назву/ім’я вказати) автору за об’єкт інтелектуальної власності (назву вказати)?
 • який розмір реальних збитків заподіяно правовласнику об’єкта інтелектуальної власності за … (період вказати) унаслідок порушення прав … (конкретизувати яких та в який спосіб)?
 • який розмір збитків, в частині упущеної вигоди, завдано правовласнику об’єкта інтелектуальної власності (назву/ім’я власника вказати) унаслідок порушення прав … (конкретизувати яких, в який спосіб та за який період)?
 • який розмір матеріальної шкоди завдано власнику авторського права (вказати назва власника) на твір (вказати назву твору) внаслідок його неправомірного використання у спосіб (вказати спосіб використання об’єкта) у період (конкретизувати період часу)?

 

У зв’язку із значним різноманіттям об’єктів права інтелектуальної власності та специфікою предмету дослідження ініціаторові (замовнику) перед призначенням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності варто узгодити редакцію запитань, перелік зразків продукції (примірників творів) та документальних матеріалів із судовим експертом за відповідною спеціалізацією.