Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження»

 

Судово-мистецтвознавча експертиза – одна з найбільш складних експертиз за різновидом об’єктів дослідження.

Проведення мистецтвознавчої експертизи за експертною спеціальністю 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження» передбачає  атрибуцію і визначення культурної та історичної цінності рухомих предметів мистецтва або антикваріату.

Об’єктами мистецтвознавчого дослідження є твори мистецтва, а саме образотворчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного і народного), предмети антикваріату та колекціонування,  які мають/можуть мати культурну, історичну, наукову, художню цінність.

Дослідження здійснюється тільки в разі наявності об’єкта або надання безперешкодного доступу до об’єкта.

 Основними завданнями судово-мистецтвознавчої експертизи є:

 • здійснення атрибуції твору (установлення автора твору, періоду створення роботи, її належності до певної школи або майстерні тощо);
 • визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану збереження твору;
 • установлення автентичності об’єкта; визначення якісних змін, що відбувалися з об’єктом у процесі його використання: установлення факту реставраційних втручань, довільних вилучень (утрат), доповнень, інших переробок, яких зазнав об’єкт;
 • визначення орієнтовної вартості твору.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи має наданий на дослідження об’єкт культурну цінність?
 • коли, де і ким створений досліджуваний об’єкт?
 • чи є наданий на дослідження об’єкт оригіналом або копією?
 • у якій техніці та з яких матеріалів виготовлено об’єкт ?
 • яким є стан збереження об’єкта?
 • чи відноситься наданий об’єкт до предметів антикваріату?
 • чи підлягав (підлягає) наданий об’єкт реставрації?
 • до якого виду мистецтв відноситься наданий на дослідження предмет?
 • якою є орієнтовна вартість об’єкта, наданого на дослідження, у грошовому виразі (еквіваленті) на момент дослідження?

(Наведений перелік питань не є вичерпним).

 Мистецтвознавча експертиза не вирішує питання щодо «символіки» та «декомунізації»; не досліджує кістки вимерлих тварин.

 Особливості призначення судової експертизи та правила поводження з окремими об’єктами

У супровідних документах (постанові, ухвалі, запиті) про призначення дослідження слід зазначити всю наявну інформацію про об’єкт дослідження, його роль у справі.

У разі потреби якісного аналізу матеріалів виготовлення об’єкту, призначається комплексна судово-мистецтвознавча експертиза та експертиза матеріалів, речовин та виробів.

Твори мистецтва потребують дотримання спеціальних рекомендацій щодо поводження з ними та пакування, оскільки вони можуть бути виконані з різноманітних матеріалів, які мають свої фізико-механічні та фізико-хімічні властивості.  Будь-які зміни стану фізичного збереження твору впливають на основні показники, за якими його оцінюють, його художню та матеріальну цінність.

Для повного та всебічного проведення мистецтвознавчого дослідження експерту необхідно надати дозвіл на зміну властивостей зовнішнього вигляду та/або часткове пошкодження об’єкта.

Станом на лютий 2023 року в Експертній службі відсутні фахівці в архітектурно-будівельній галузі (дослідження будівель та великих монументальних споруд як пам’яток історії), тому віднесення предмета до об’єктів мистецтвознавчої експертизи в кожному конкретному випадку потребує узгодження з експертом.