Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 2.1 «Дослідження реквізитів документів»

Експертна спеціальність 2.1 «Дослідження реквізитів документів»

 

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

 • установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
 • виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабковидимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах;
 • установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Об’єкти дослідження:

 • грошові знаки Національного банку України та інших країн, які знаходяться чи знаходились в обігу;
 • бланки документів чи документи України та інших країн, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж тощо;
 • проїзні документи;
 • знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 • документи, що обслуговують грошовий обіг; білети тиражних та миттєвих лотерей;
 • цінні папери та інші документи, передбачені чинним законодавством;
 • слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів, факсиміле тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
 • зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи вносилися у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
 • чи була замінена в документі фотокартка?
 • чи замінювалися у документі (паспорті, договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?
 • чий зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
 • який зміст знебарвленого тексту?
 • чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
 • чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?
 • писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
 • яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
 • чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, гелевою ручкою, олівцем тощо) наданим на дослідження?
 • у якій послідовності виконувалися реквізити даного документа (друкований текст, підпис, відбиток печатки тощо)?
 • чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

Важливо. Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.