Експертна спеціальність 2.1 «Дослідження реквізитів документів»

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

– установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;

– виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабковидимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах;

– установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;

– визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;

– установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Об’єкти дослідження: грошові знаки Національного банку України та інших країн, які знаходяться чи знаходились в обігу; бланки документів чи документи України та інших країн, що засвідчують особу подію, освіту, трудовий стаж тощо; проїзні документи; знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо); документи, що обслуговують грошовий обіг; білети тиражних та миттєвих лотерей; цінні папери та інші документи, передбачені чинним законодавством; слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів, факсиміле тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях; зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи вносилися у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?

Чи була замінена в документі фотокартка?

Чи замінювалися у документі (паспорті, договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?

Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?

Який зміст знебарвленого тексту?

Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?

Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?

Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?

Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?

Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, гелевою ручкою, олівцем тощо) наданим на дослідження?

У якій послідовності виконувалися реквізити даного документа (друкований текст, підпис, відбиток печатки тощо)?

Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

Важливо. Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.