Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»

Експертна спеціальність 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»

 

До основних завдань експертизи друкарських форм відноситься:

 • установлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках;
 • установлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;
 • установлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами;
 • установлення способу нанесення відбитків печаток, штампів тощо; ідентифікація печаток, штампів тощо за їх відбитками; відповідність часу нанесення відбитків печаток, штампів даті виготовлення документа.

Об’єкти дослідження:

 • грошові знаки Національного банку України та інших країн, які знаходяться чи знаходились в обігу;
 • бланки документів чи документи України та інших країн, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж тощо; проїзні документи;
 • знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 • документи, що обслуговують грошовий обіг;
 • білети тиражних та миттєвих лотерей;
 • цінні папери та інші документи, передбачені чинним законодавством;
 • слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів, факсиміле тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
 • зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення даного документа?
 • чи відповідає даний документ за своїми характеристиками аналогічним документам, що виготовляються Держзнаком України (або вказати іншого виробника)?
 • чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надруковані дані документи (наводяться їх найменування)?
 • чи відповідає даний документ (цінний папір) за своїми характеристиками аналогічним документам (цінним паперам) що виготовляються Держзнаком України (або вказати іншого виробника)?
 • чи відповідає надана банкнота за своїми характеристиками аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України (або будь-якою іноземної країни)?
 • яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено текст (зображення) у даному документі?
 • який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений наданий документ?
 • чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для порівняльного дослідження?
 • чи виготовлено надані документи на одному або різних принтерах (копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)?
 • яким способом нанесений відбиток печатки (штампа, факсиміле)?
 • чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?
 • чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відбитків якої (якого) надані для порівняльного дослідження?
 • чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?
 • чи нанесений відбиток печатки (штампа) у той час, яким датований документ?

Важливо. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та становлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.