Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, індекс експертної спеціальності»

Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, індекс експертної спеціальності»

 

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • замки;
 • частини замків;
 • штатні ключі до замків (ключі-оригінали);
 • відмички, підібрані та підроблені ключі.

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

 • чи в справному стані знаходиться наданий замок?
 • яка причина несправності наданого замка?
 • чи є на поверхнях наданого замка сліди сторонніх предметів?
 • якщо так, то якими саме предметами (знаряддям) вони залишені?
 • чи відмикався замок відмичкою, підібраним або підробленим ключем?
 • яким способом (здійснено злам наданого замка) відімкнений наданий замок?
 • чи однаковим способом зламані (відімкнені) надані замки?
 • чи наданим знаряддям зламано замок?
 • чи відмикався замок конкретним ключем (відмичкою)?

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • знаряддя зламу.

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

 • яким видом, типом знаряддя залишений слід на предметі?
 • який механізм слідоутворення?
 • чи придатний слід, для ідентифікації знаряддя зламу?
 • чи залишені сліди наданим знаряддям,?
 • чи залишені сліди одним знаряддям?

 Перелік досліджуваних об’єктів:

 • пломби (металеві, полімерні);
 • пломбувальні елементи (дріт, ліска);знаряддя та інструменти, які використовуються для несанкціонованого знімання пломб та повторного пломбування;
 • пломбувальні лещата;

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

 • чи є сліди несанкціонованого втручання у корпус пломби?
 • чи порушувалась цілісність пломби після початкового опломбування?
 • чи перепломбовувалася пломба після первинного обтискання пломбувальними лещатами?
 • чи можливо видалити пломбувальний елемент з наданої на дослідження пломби без порушення її цілісності?
 • який зміст маркувальних позначень на пломбі?
 • чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби матрицями плашок наданих лещат?
 • чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби та пломби, що надана як порівняльний зразок, матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • запірно-пломбувальні пистрої (ЗПП).

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

 • які цифрові та буквені позначення читаються на зовнішніх поверхнях ЗПП?
 • чи виготовлений поданий на дослідження ЗПП заводом-виробником, якщо так, то до якого типу він належить?
 • чи мала місце повна або часткова зміна маркувальних позначень на ЗПП, якщо так, то який початковий зміст маркувальних позначень?
 • чи підлягав ЗПП відкриванню та повторному закриванню?

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • цілісні об’єкти, фрагменти об’єктів.

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

 • чи складали раніше одне ціле, надані на дослідження фрагменти?
 • чи складали раніше комплектне ціле, надіслані на дослідження об’єкти?
 • чи були раніше об’єкт та фрагмент об’єкту конструктивними частинами одного об’єкту?