Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, індекс експертної спеціальності»

Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»

Дослідження замків

.

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • замки;
 • частини замків;
 • штатні ключі до замків (ключі-оригінали);
 • відмички, підібрані, підроблені ключі та інші сторонні предмети;\
 • знаряддя зламу.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи в роботоздатному стані знаходиться наданий на дослідження замок?
 • яка причина нероботоздатності наданого замка?
 • чи є на поверхнях наданого замка сліди сторонніх предметів (відмичок, стороннього ключа, інших сторонніх предметів) або знарядь зламу?
 • якщо так, то якими саме предметами (знаряддям зламу) вони залишені?
 • чи залишені сліди на поверхнях замка наданими на дослідження предметами?
 • яким способом відімкнено наданий замок (здійснено його злам)?
 • чи однаковим способом відімкнено (зламано) надані замки?
 • чи наданим предметом відімкнено (зламано) наданий замок?
 • чи відмикався замок конкретним ключем (відмичкою)?
.

 

.
.

 

Дослідження слідів знарядь зламу

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • сліди знаряддя зламу на предметах;
 • знаряддя зламу.
.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи є сліди зламу на предметі?
 • яким видом (типом) знаряддя (інструменту) залишені сліди на предметі?
 • який механізм слідоутворення?
 • чи придатні сліди для проведення порівняльного дослідження?
 • чи придатні сліди для ідентифікації знаряддя зламу?
 • чи залишені сліди наданим знаряддям (інструментом)?
 • чи залишені сліди одним знаряддям (інструментом)?

 

 

 

Дослідження пломб

 

.

 Перелік досліджуваних об’єктів:

 • пломби (металеві, полімерні, пломби-наклейки);
 • пломбувальні елементи (дріт, ліска);
 • знаряддя та інструменти, які використовуються для несанкціонованого знімання пломб та повторного пломбування;
 • пломбувальні лещата.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи наявні у пломбі сліди несанкціонованого втручання?
 • чи порушена цілісність пломби?
 • який механізм утворення наявних на пломбі пошкоджень? Унаслідок чого вони були утворені?
 • чи можливо видалити пломбувальний елемент з наданої на дослідження пломби без порушення її цілісності?
 • чи перепломбовувалася надана для дослідження пломба?
 • чи наявні сліди попередньої підготовки пломби (перед навішуванням)
  для подальшого її несанкціонованого знімання?
 • чи порушена цілісність пломбувального елемента всередині корпусу пломби?
 • чи встановлено пломбу відповідно до правил її навішування (із зазначенням правил навішування відповідно до наданого типу, виду пломби)?
 • до якого типу, виду належить надана на дослідження пломба?
 • чи залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної свинцевої пломби матрицями плашок наданих лещат?
 • чи одними пломбувальними лещатами було обтиснуто надані на дослідження свинцеві пломби?
 • чи залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби
  та пломби, наданої у якості зразка, матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

 

 

Дослідження приладів обліку енергоносіїв

.

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • лічильники газу, електроенергії, води, тепла (опалення).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи наявні сліди несанкціонованого втручання у корпус лічильника?
 • чи наявні сліди несанкціонованого втручання в пломбі держповірки, яка встановлена на лічильнику?
 • чи наявні сліди несанкціонованого втручання в пломбі заводу-виробника, яка встановлена на лічильнику?

 

 

 

.

 

 

Дослідження запірно-пломбувальних пристроїв (ЗПП)

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • запірно-пломбувальні пристрої.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • до якого типу належить представлений на дослідження ЗПП?
 • чи відповідає конструкція наданого на дослідження ЗПП представленому зразку?
 • чи виготовлений наданий на дослідження ЗПП заводом-виробником, якщо так, то до якого типу він належить?
 • чи є сліди стороннього втручання у конструкцію ЗПП?
 • яким способом зламаний ЗПП?
 • чи підлягав ЗПП відкриванню та повторному закриванню?
 • чи відповідають маркувальні позначення нанесені на поверхні ЗПП заявленим вимогам, наведеним у конструкторській документації?
 • чи вносились зміни у номерні позначення на ЗПП, якщо так, то який їх первинний зміст?
.
.

 

 

 

 

 

Дослідження цілого за частинами

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • цілісні предмети (вироби),
 • розділені предмети (вироби);
 • відділені фрагменти предметів (виробів).
.

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи складали раніше одне ціле надані на дослідження фрагменти?
 • чи складали раніше комплектне ціле надіслані на дослідження об’єкти?
 • чи були раніше об’єкт та фрагмент об’єкту конструктивними частинами одного об’єкту?
.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження невогнепальних пошкоджень

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • предмети (вироби) зі слідами пошкодження (механічні, хімічні, термічні).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи наявні на поверхні предмету пошкодження?
 • який механізм утворення пошкоджень?
 • чи наявні сліди термічного, хімічного впливу?
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПИТАНЬ НЕ Є ВИЧЕРПНИМ