Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, індекс експертної спеціальності»

Перелік досліджуваних об’єктів:

замки;

частини замків;

штатні ключі до замків (ключі-оригінали);

відмички, підібрані та підроблені ключі.

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

Чи в справному стані знаходиться наданий замок?

Яка причина несправності наданого замка?

Чи є на поверхнях наданого замка сліди сторонніх предметів?

Якщо так, то якими саме предметами (знаряддям) вони залишені?

Чи відмикався замок відмичкою, підібраним або підробленим ключем?

Яким способом (здійснено злам наданого замка) відімкнений наданий замок?

Чи однаковим способом зламані (відімкнені) надані замки?

Чи наданим знаряддям зламано замок?

Чи відмикався замок конкретним ключем (відмичкою)?

 

Перелік досліджуваних об’єктів:

знаряддя зламу.

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

Яким видом, типом знаряддя залишений слід на предметі?

Який механізм слідоутворення?

Чи придатний слід, для ідентифікації знаряддя зламу?

Чи залишені сліди наданим знаряддям,?

Чи залишені сліди одним знаряддям?

 

Перелік досліджуваних об’єктів:

пломби (металеві, полімерні);

пломбувальні елементи (дріт, ліска);

знаряддя та інструменти, які використовуються для несанкціонованого знімання пломб та повторного пломбування;

пломбувальні лещата;

 

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

Чи є сліди несанкціонованого втручання у корпус пломби?

Чи порушувалась цілісність пломби після початкового опломбування?

Чи перепломбовувалася пломба після первинного обтискання пломбувальними лещатами?

Чи можливо видалити пломбувальний елемент з наданої на дослідження пломби без порушення її цілісності?

Який зміст маркувальних позначень на пломбі?

Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби матрицями плашок наданих лещат?

Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби та пломби, що надана як порівняльний зразок, матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

 

Перелік досліджуваних об’єктів:

запірно-пломбувальні пистрої (ЗПП).

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

Які цифрові та буквені позначення читаються на зовнішніх поверхнях ЗПП?

Чи виготовлений поданий на дослідження ЗПП заводом-виробником, якщо так, то до якого типу він належить?

Чи мала місце повна або часткова зміна маркувальних позначень на ЗПП, якщо так, то який початковий зміст маркувальних позначень?

Чи підлягав ЗПП відкриванню та повторному закриванню?

 

Перелік досліджуваних об’єктів:

цілісні об’єкти, фрагменти об’єктів.

Питання, що виносяться на вирішення судової експертизи:

Чи складали раніше одне ціле, надані на дослідження фрагменти?

Чи складали раніше комплектне ціле, надіслані на дослідження об’єкти?

Чи були раніше об’єкт та фрагмент об’єкту конструктивними частинами одного об’єкту?