Експертна спеціальність 5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу»

Експертиза проводиться з метою віднесення речовини до групи вибухових; визначення елементного складу індивідуальних, сумішних ВР та піротехнічних складів; визначення типу (виду) ВР; визначення спільної родової (групової) належності досліджуваних ВР та ПП; встановлення факту пострілу зброї; виявлення продуктів пострілу на предметах-носіях тощо.

Об’єктами експертизи є: речовини, які підозрюються у належності до вибухових речовин; залишки вибухових пристроїв; грунт, інші речовини та матеріали з місця вибуху; предмети-носії з вірогідними нашаруваннями ПВ та ПП (частинки ВР, кіптява тощо); одяг потерпілих або його залишки; сліди механічного та термічного впливу внаслідок вибуху тощо.

Інформація надається в порядку контролю.