Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 5.4 «Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів»

Експертна спеціальність 5.4 «Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів»

 

Експертиза дослідження обставин і механізму техногенних вибухів.

Об’єктами експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є технологічне обладнання та устаткування, технологічні процеси, відображені в технологічній документації, технічна та службова документація, матеріали перевірок та інші документи, які стосуються досліджуваної події.

Основними завданнями експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є:

  • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує;
  • визначення відповідності фактичних умов здійснення технологічного процесу на підприємстві нормативним вимогам;
  • установлення причин та наслідків техногенного вибуху;
  • установлення механізму техногенного вибуху;
  • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують технологічний процес;
  • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) певних осіб та настанням техногенного вибуху.

Перед експертизою з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів можуть ставитись й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі техногенної безпеки.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Які обставини спричинили виникнення техногенного вибуху та його наслідки?
2. Де розташовувався епіцентр техногенного вибуху?
3. Який механізм виникнення техногенного вибуху?

Експертиза проводиться в Дніпровському, Вінницькому, Київському та Полтавському НДЕКЦ.