Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 5.4 «Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів»

Експертна спеціальність 5.4 «Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів»

 

Експертиза дослідження обставин і механізму техногенних вибухів.

Об’єктами експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є технологічне обладнання та устаткування, технологічні процеси, відображені в технологічній документації, технічна та службова документація, матеріали перевірок та інші документи, які стосуються досліджуваної події.

Основними завданнями експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є:

 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує;
 • визначення відповідності фактичних умов здійснення технологічного процесу на підприємстві нормативним вимогам;
 • установлення причин та наслідків техногенного вибуху;
 • установлення механізму техногенного вибуху;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують технологічний процес;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) певних осіб та настанням техногенного вибуху.

Перед експертизою з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів можуть ставитись й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі техногенної безпеки.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи відповідає кваліфікація суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує?
 • чи відповідав стан технологічного обладнання та устаткування встановленим нормативно-технічним вимогам?
 • чи було оснащено технологічне обладнання та устаткування засобами контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так,- якими?
 • чи були передбачені заходи щодо зниження вибухонебезпеки технологічної системи та технологічних блоків, що входили до неї?
 • чи відповідали організація та виконання робіт (навести яких) вимогам технологічного процесу?
 • чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту технологічного обладнання й устаткування вимогам нормативно-технічної документації?
 • чи відповідав порядок проведення протиаварійних тренувань встановленим вимогам?
 • які обставини спричинили виникнення техногенного вибуху та його наслідки?
 • де розташовувався епіцентр техногенного вибуху?
 • що було першопричиною виникнення техногенного вибуху?
 • який механізм виникнення техногенного вибуху?
 • невиконання яких вимог нормативних актів перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з нас-танням події техногенного вибуху?
 • дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху?

Експертиза проводиться в Дніпровському, Вінницькому, Київському та Полтавському НДЕКЦ.