Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

ЕКСПЕРТНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями»

Метою призначення судової експертизи є встановлення особистості невідомих злочинців, свідків, обвинувачених, підозрюваних, фактів належності документів, що посвідчують особу, їх власників, інших фактичних обставин, які мають суттєве значення для розкриття і розслідування злочинів, а також розшуку злочинців і інших осіб. Мета призначення експертизи різноманітна і визначається ситуацією із якої виникла необхідність у її призначенні – встановлення імені людини, її зв’язку з певною подією і т.д. Власне мета експертизи обмежується ідентифікацією конкретної особи, в кінцевому рахунку вирішенням наступного питання: «Одна чи різні особи зображені на представлених фотознімках або інших об’єктивних відображеннях зовнішнього вигляду людини?».

Предметом судової портретної експертизи є закономірності фізіологічної будови рис зовнішності людини, їх зміни протягом життя та після смерті, використання особливостей зовнішнього вигляду людини для розкриття та розслідування злочинів.

Об’єктом судової портретної експертизи є зовнішній вигляд людини та його різноманітні відображення об’єктивного характеру.

Об’єктами експертизи є:

  • фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо);
  • цифрові зображення;
  • кіно – і відеозапис (використовують окремі кадри як статичний матеріал, що несе інформацію про зовнішні ознаки особи).

Вимоги до об’єктів експертизи:

  • порівнюваність – означає наявність і однакове відображення однотипних елементів і їх ознак на об’єктах, що порівнюються.

Особи, зображені на фотознімках, що порівнюються, мають бути приблизно одного віку та знаходитися в однаковому положенні щодо фотокамери та освітлення.

  • доброякісність – знімки чіткі, задовільної контрастності, відображають всі дрібні елементи та особливості обличчя особи.
  • достовірність – фотознімки вилучені й направлені на експертизу здотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх підміну, підробку, плутанину в назві.

Фотопортрети та кадри відеозапису є об’єктивними носіями інформації про зовнішній вигляд людини, що відображають його відповідно до законів оптики та перспективи, точно передають форму, розміри та інші ознаки елементів зовнішності.

На достовірність відображення зовнішності людини на фотознімках та відеокадрах може впливати цілий комплекс факторів, які необхідно враховувати при аналізі ознак зовнішності та призначнні експертизи, зокрема:

  • фактори, що пов’язані безпосередньо з процесом фото – та відеозйомки (умови зйомки, включаючи вид і характер освітлення, положення голови татіла людини, оптичні та технічні характеристики фото – та відеоапаратури, властивості фото – та відеоносіїв, особливості технологічних процесів при виготовлені твердих копій, у тому числі шляхом фотографування з екрана монітора та виготовлення репродукцій фотопортретів);
  • фактори, що пов’язані зі станом зовнішності особи (косметичне оформлення зовнішнього вигляду, мімічні зміни, штучні зміни зовнішності безхірургічних втручань, можливість хірургічних втручань);
  • фактори, що пов’язані з умовами використання та зберігання носіїв фото та відеоінформації (тривале зберігання, оригінал чи копія, низька роздільна здатність відеокадру цифрового зображення).

Завдання судової портретної експертизи можна поділити на три групи: ідентифікаційні, діагностичні та класифікаційні.

 

Найбільш типовими питаннями при вирішені ідентифікаційних задач є: «Чи зображена на представлених фотознімках (зазначаються індивідуалізуючи ознаки фотознімків) одна і та сама особа?». Це питання може бути сформульоване й таким чином: – «Одна чи різні особи зображені на представлених фотознімках?» – «Чи є серед осіб, зображених на груповому фотознімку, особа, фотографія якої представлена?» – «Чи зображена на відеокадрі особа, фотознімок якої наданий (представлений) для порівняння?».

Орієнтовний приклад питань ідентифікації особи по відеозображенням:

-«Чи придатне зображення особи у відео-файлі «000.mp4», яка вдягнена у клітчату рубашку зеленого кольору у часовому проміжку з 00:00:00 по 00:00:00 для портретної ідентифікації?»;

-«Одна чи різні особи зображені на відео-файлі «445.mp4» у часовому проміжку з 00:00:00 по 00:00:00 та у відео-файлі «000.mp4» де зображений громадянин Петров О.О., який було надано в якості порівняльних зразків».