Експертна спеціальність 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями»

 

Перелік досліджуваних об’єктів:

 • фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо);
 • цифрові зображення;
 • кіно – і відеозапис (використовують окремі кадри як статичний матеріал, що несе інформацію про зовнішні ознаки особи).

Найбільш типовими питаннями при вирішені ідентифікаційних задач є: – «Чи зображена на представлених фотознімках (зазначаються індивідуалізуючи ознаки фотознімків) одна і та сама особа?». Це питання може бути сформульоване й таким чином: – «Одна чи різні особи зображені на представлених фотознімках?» – «Чи є серед осіб, зображених на груповому фотознімку, особа, фотографія якої представлена?» – «Чи зображена на відеокадрі особа, фотознімок якої наданий (представлений) для порівняння?».

Орієнтовний приклад питань ідентифікації особи по відеозображенням:

 • «Чи придатне зображення особи у відео-файлі «000.mp4», яка вдягнена у клітчату сорочку зеленого кольору у часовому проміжку з 00:00:00 по 00:00:00 для портретної ідентифікації?»;
 • «Одна чи різні особи зображені на відео-файлі «445.mp4» у часовому проміжку з 00:00:00 по 00:00:00 та у відео-файлі «000.mp4» де зображений громадянин Петров О.О., який було надано в якості порівняльних зразків».

В питаннях ідентифікації особи по відеозображенням повинна міститись наступна інформація:

 • яка конкретно папка та який конкретний відеофайл підлягає дослідженню (назву файлу);
 • який конкретний період часу (або часова мітка) у відеофайлі підлягає дослідженню;
 • вказати прикмети особи, яка підлягає дослідженню та розміщення його в кадрі.

Перед призначенням фототехнічної та портретної експертизи рекомендується:

 • провести попередній огляд об’єктів із залученням фахівців Експертної служби МВС за даними напрямами досліджень з метою встановлення наявності даних, що можуть мати доказове значення у провадженні, та вирішення питання про доцільність подальшого призначення експертизи;
 • обов’язково узгодити перелік питань за конкретними об’єктами з фахівцями Експертної служби МВС та оптимізувати кількість самих питань. Необхідно ставити питання, які стосуються безпосередньо об’єктів дослідження в конкретному провадженні, виключаючи при цьому питання юридичного характеру й такі, вирішення яких не потребує спеціальних знань та які не відносяться до завдань цього виду досліджень;
 • надавати на експертизу виключно об’єкти, які необхідно дослідити, без інших предметів, які не стосуються конкретного дослідження.