Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин»

Експертиза проводиться з метою:

  • розпізнання та встановлення належності досліджуваних речовин до групи СХР;
  • встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються;
  • встановлення цільового призначення досліджуваних об’єктів (речовин);
  • визначення хімічного складу СХР;
  • виявлення слідів СХР на предметах-носіях тощо.

Об’єктами експертизи є:

  • речовини, які підозрюються у належності до СХР;
  • предмети носії слідів контактної взаємодії з СХР (одяг, предмети  побутового призначення тощо.