Експертна спеціальність 8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин»

Експертиза проводиться з метою розпізнання та встановлення належності досліджуваних речовин до групи СХР; встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються; встановлення цільового призначення досліджуваних об’єктів (речовин); визначення хімічного складу СХР; виявлення слідів СХР на предметах-носіях тощо.

Об’єктами експертизи є: речовини, які підозрюються у належності до СХР; предмети носії слідів контактної взаємодії з СХР (одяг, предмети  побутового призначення тощо.