Експертна спеціальність 8.2 «Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них»

Експертиза проводиться з метою: розпізнання та встановлення належності досліджуваних об’єктів до полімерних матеріалів; встановлення родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються; ідентифікації або диференціації окремих об’єктів; встановлення технології та способу виготовлення полімерних матеріалів; встановлення механізмів, приладів або інструментів, за допомогою яких виготовлені об’єкти тощо.

Об’єктами експертизи є: пакувальні засоби; деталі технічних засобів; радіо- та телеапаратура; продукція електротехнічної та кабельної промисловості (ізоляція дротів, шнурів, кабелі); вироби гумової та галантерейної промисловості (штучна шкіра, гума, біжутерія, ґудзики) тощо.