Експертна спеціальність 8.4 «Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів»

Експертиза проводиться з метою виявлення слідів НП та ПММ, що не можуть визначитися органолептичним способом; встановлення природи речовини невідомого походження з метою віднесення її до НП або до мастильних матеріалів іншого походження, визначення виду, сорту, марки НП та ПММ відповідно до державних стандартів, технічних класифікацій, товарних найменувань; встановлення призначення та галузей застосування НП та ПММ тощо.

Об’єктами експертизи є: індивідуально визначені об’єми (маси) у конкретних ємностях (каністрах, пляшках тощо); поверхневі нашарування на предметах-носіях; сліди речовини у масі різноманітних предметів-носіїв.