Експертна спеціальність 8.9 «Дослідження металів і сплавів»

Експертиза проводиться з метою визначення виду та елементного складу металів та виробів з них; визначення вірогідного призначення металів та виробів з них; диференціація конкретних сплавів та виробів із металів; встановлення спільної родової (групової) належності об’ктів, що порівнюються; виявлення на предметах-носіях слідів металізації тощо.

Об’єктами експертизи є: вироби зі сталі (холодна зброя, деталі машин та механізмів тощо); вироби та покриття з благородних металів (золота та срібла тощо); вироби з міді, алюмінію та інших сплавів (підроблені монети тощо); залишки вибухових пристроїв; кулі, шріт; об’єкти зі слідами металізації.