Експертна спеціальність 9.4 «Цитологічні дослідження»

Завданням цитологічної експертизи є встановлення наявності крові та клітин, визначення їх видової,  групової та статевої належності.

Об’єктами цитологічної експертизи є:

  • біологічні зразки, відібрані у живих осіб та трупів;
  • сліди біологічного походження, вилучені під час проведення слідчих дій;

Питання, які вирішуються цитологічною експертизою є:

  1. 1. Встановлення наявності крові та клітин.
  2. 2. Встановлення видової належності крові та клітин.
  3. 3. Встановлення статевої належності крові та клітин.
  4. Встановлення групової належності крові та клітин.
  5. Встановлення можливості походження слідів крові та клітин від певної особи.