Лабораторія навчальної та наукової роботи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС запрошує фахівців із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання правопорушенням, їх виявлення і розслідування, а також науковців, викладачів, курсантів, слухачів і студентів закладів освіти юридичної спрямованості до співпраці з «Криміналістичним вісником», виданням, якому присвоєно категорію «Б» та включено до Переліку наукових фахових видань України.  

Інформацію щодо оформлення та порядок подання статей до редакції розміщено на сайті збірника «Криміналістичний вісник» за посиланням https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/requirements_for_the_structure_and_technical_design_of_articles .

Контакти: https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/contact