Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

10.19 «Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля»

Об’єктами інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця події, устаткува ння, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства, а також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи; відомості з технічної документації й актів перевірки екологічного стану об’єктів; результати обстеження об’єктів навколишнього середовища санітарно-епідеміологічними, природоохоронними й іншими спеціально уповноваженими органами; інші джерела інформації про негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище.

До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать:

визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;

встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;

визначення екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу;

визначення розміру екологічних збитків (шкоди, завданої довкіллю) від забруднення навколишнього природного середовища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу.

Вихідні дані, необхідні для проведення судової інженерно-екологічної експертизи:

 1. акти, складені за результатами проведення планової (позапланованої) перевірки Держекоінспекцією;
 2. дозволи на спеціальне водокористування, користування надрами, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо;
 3. звіти з оцінки впливу на довкілля;
 4. документи (журнали) ведення первинного та поточного обліку підприємства, форми державної статистичної звітності;
 5. статути, накази, внутрішні інструкції підприємств, установ, організацій щодо забезпечення екологічної безпеки та контролю;
 6. дані щодо маси, об’єму, виду забруднюючих речовин, площі забруднення тощо;
 7. результати інструментально-лабораторних вимірювань.

Орієнтовний перелік питань інженерно-екологічної експертизи:

 

 1. Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища допущені у досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?
 2. Недотримання вимог яких нормативних актів в галузі охорони навколишнього природного середовища допущено при видачі (отриманні) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів?
 3. Яка екологічна шкода завдана в результаті порушень законодавства з охорони навколишнього природного середовища
 4. Який розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та його частин (атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунту, використання надр), пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу?
 5. Чи є перевищення вмісту забруднюючих речовин у повітрі (водних об’єктах, ґрунті) порівняно з гранично допустимими концентраціями (ГДК) (орієнтовно безпечними рівнями (ОБР), гранично допустимими скидами, викидами (ГДС, ГДВ))?

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною експертизою можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета експертного дослідження.