Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

REGULATORY BASE

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.8. «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Одним із багатьох експертних досліджень, які проводяться в Експертній службі МВС є дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки. Предметом пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень …

Судова експертиза за експертною спеціальністю 9.4 «Цитологічні дослідження»

Загальновідомо, що цитологічне дослідження – це оцінка морфологічної структури клітинних елементів у цитологічному препараті (мазку). ​Воно засноване на вивченні, за допомогою мікроскопа, особливостей будови клітин, клітинного складу органів, тканин, рідин …

Експертна спеціальність 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів»

Експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів є  дослідженням цифрових та аналогових приладів для встановлення технічних параметрів та стану об’єкта, визначення функціонального призначення. Завданнями даного виду експертизи насамперед є визначення характеристик та параметрів  телекомунікаційних систем …

Експертна спеціальність 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів»

Комп’ютерно-технічна експертиза – це дослідження технічних властивостей цифрового обладнання та програмного забезпечення для отримання фактичних даних, що відносяться до обставин скоєного злочину або предмету цивільного позову. Експертиза дозволяє виявити істотні ознаки злочину …