Для проведення трасологічної експертизи із встановлення належності частин одному цілому надаються всі знайдені частини, які, можливо, раніше складали одне ціле.  Об’єктами дослідження можуть бути як аркуш паперу, так і літак.

Питання для вирішення:

– Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювача фар даного автомобіля, чи відколота дана тріска від певного поліна та ін.)?

– Яким способом відокремлено від предмета його частину?

– До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?