Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Про “Криміналістичний вісник”

Криміналістичний вісник

читати

Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» заснований Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України спільно з Національною академією внутрішніх справ у 2003 році.

У серпні 2003 року «Криміналістичний вісник» офіційно зареєстровано Державним комітетом телебачення та радіомовлення України як друкований засіб інформації.

Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 року
№ 2-05/5 науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У грудні 2006 року міжнародним центром ISSN збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN 1992-4437.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 «Криміналістичний збірник» унесено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук, а в 2020 році – до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

У науково-практичному збірнику висвітлюються теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні й інші проблеми криміналістики і судової експертизи. Відображаються нові досягнення в галузі науки криміналістики, позитивний досвід судових експертиз та експертних досліджень.

Видання призначене для фахівців із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання правопорушенням, їх виявлення та розслідування, а також науковців, викладачів, курсантів, слухачів і студентів закладів освіти юридичної спрямованості.

До складу редакційної колегії наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

За роки існування збірник неодноразово відзначений різноманітними дипломами та був кращим серед фахових наукових видань, зокрема у березні 2020 року відбувся

Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання, де «Криміналістичний вісник» отримав дипломом ІІ ступеня у номінації «Періодичні видання».

У жовтні цього ж року Конкурсом на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України «Криміналістичний вісник був відзначений диплом ІІІ ступеня в номінації «Наукові періодичні видання».