Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Фаховий науково-практичний збірник “Криміналістичний вісник”

З 2000 року Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України і Національною академією внутрішніх справ започатковано видання науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник» з метою оприлюднення результатів науково-дослідної роботи науковців і практичних працівників Експертної служби в галузі криміналістики і судової експертизи, обміну досвідом між фахівцями з питань розслідування злочинів та експертно-криміналістичного забезпечення цієї діяльності.

«Криміналістичний вісник» – видання практичного спрямування для фахівців з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування злочинів та інших правопорушень, а також науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів і студентів юридичних навчальних закладів.

На сторінках збірника висвітлюються результати комплексних досліджень теоретичних та методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування злочинів з метою удосконалення існуючої та розвитку нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектру, підвищення наукоємності і достовірності, а також результати прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій
та сучасного високоточного спеціального інструментарію, а також містить праці з теоретичних, методичних, нормативно-правових, практичних, історичних, організаційних проблем судової експертизи та криміналістики.

У серпні 2003 року «Криміналістичний вісник» офіційно зареєстровано Державним комітетом телебачення та радіомовлення України як друкований засіб інформації. Після державної реєстрації «Криміналістичний вісник» виходить у новому форматі.

Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 року № 2-05/5 науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У грудні 2006 року міжнародним центром ISSN збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN 1992-4437.

За підсумками VI Всеукраїнського конкурсу 2006 року на краще юридичне видання, який проводився Спілкою юристів України за участю Міністерства юстиції та Міністерства освіти і науки України, видавництв юридичної літератури, а також провідних вищих навчальних закладів і наукових установ, збірник удостоєно 3-ї премії у номінації «Періодичні юридичні видання, часописи тощо».

У 2011 році за результатами конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України науково-практичному збірнику «Криміналістичний вісник» присуджено друге місце у номінації «Наукові періодичні видання».

У 2011 році збірник перереєстровано (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ, № 18252 – 7052 ПР
від 02.09.2011) у зв’язку із зміною назви співзасновника видання Національної академії внутрішніх справ.

Збірник видається на постійній основі двічі на рік і розповсюджується серед підрозділів Експертної служби, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС, МНС, Мін’юсту, інших установ і закладів України, а також судово-експертних і криміналістичних установ зарубіжних країн (Білорусь, Грузія, Молдова, Польща, Латвія, Литва, Естонія та інші).

Збірник містить п’ять розділів: методологія та організація експертно-криміналістичного забезпечення боротьби зі злочинністю; використання досягнень науки і техніки в експертній діяльності; проблеми дослідження речових доказів; передовий досвід в експертній діяльності; наукове життя.

Редакційна рада і редакційна колегія науково-практичного збірника представлена відомими і авторитетними науковцями і практиками в галузі криміналістики і судової експертизи.

Видання збірника за активної співпраці із науковцями НАВС дозволило досягти і тримати високий рівень наукоємності матеріалів, що друкуються в ньому. Збагаченню змістовності та розвиткові популярності «Криміналістичного вісника» сприяють наукові статті відомих вчених криміналістів В.П. Бахіна, В.Г. Гончаренка, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченка, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая та інших, які публікуються в ньому.