Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»

Проведення товарознавчої експертизи передбачає дослідження машин, обладнання, сировини та інших товарів народного споживання.

До числа об’єктів дослідження у сфері товарознавчої експертизи належать обладнання (станки, машини та механізми), сировина (зернові культури, продукти нафтопереробної галузі, продукти металообробної галузі) та товари народного споживання (засоби зв’язку, побутова техніка, одяг, взуття та галантерея, вироби з дорогоцінних та напідорогоцінних металів та інші непродовольчі товари). Об’єктами експертизи цього виду можуть бути й інші товари.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:

 • визначення вартості товарної продукції різних категорій;
 • визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері;
 • визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності;
 • визначення змін показників якості товарної продукції;
 • установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • яка ринкова вартість об’єктів дослідження на території України та при перетині митного кордону України?
 • яке найменування та призначення товарів?
 • які технічні характеристики об’єктів дослідження?
 • чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
 • які характеристики об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності?
 • чи має даний виріб дефекти? Якщо так, то які саме?
 • яка групова належність (класифікаційна категорія) виробу, наданого на дослідження?
 • який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?