Об’єктами судової експертизи за експертною спеціальністю 8.16 «Дослідження провідників із ознаками короткого замикання» є електричні провідники із ознаками короткого замикання. Перелік питань, що виносяться на вирішення судової експертизи за зазначеною спеціальністю, такий:

  • чи є на наданих на дослідження електричних провідниках оплавлення, що характерні для короткого замикання?
  • якщо є, то в яких умовах виникло це коротке замикання (відповідність типу первинного чи вторинного короткого замикання)?