Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Законодавство України

Законодавство України

 

 

Проекти Законів України

 

 • Проект Закону України від 04.02.2020 № 3010 «Про приватну детективну діяльність».
 • Проект Закону України від 26.10.2020 № 4265 «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».
 • Проект Закону України від 15.03.2021 № 5246 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування».

 

Постанови Верховної Ради України

 

 • Постанова Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-IX «Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік».

 

Укази Президента України

 

 • Указ Президента України від 10.06.2009 № 424/2009 «Про День судового експерта».
 • Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 172-р «Про визначення державної експертної установи, відповідальної за проведення криміналістичних експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції та ідентифікації обладнання, на якому вона виготовлена».
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1191-р «Про перенесення робочих днів у 2021 році».

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2018 № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 6 «Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України».
 • Постанова Кабінет Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року».

 

Постанови пленумів Судів

 

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».
 • Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».
 • Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності».

 

 

Накази міністерств, інших органів виконавчої влади, обов’язкові до загального виконання

 

 • Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733.
 • Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз». зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2008 за № 924/15615.
 • Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.2012 за № 484/20797.