Законодавство України

 1. Конституція України.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України.
 3. Кримінальний кодекс України.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 7. Господарський процесуальний кодекс України.
 8. Митний кодекс України.
 9. Закон України від 07.02.1991 № 698-XII «Про підприємництво».
 10. Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII «Про прокуратуру».
 11. Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 12. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII «Про оперативно-розшукову діяльність».
 13. Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 14. Закон України від 23.12.1993 № 3781-XII «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
 15. Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII «Про нотаріат».
 16. Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII «Про судову експертизу».
 17. Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу».
 18. Закон України від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 19. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».
 20. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».
 21. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції».
 22. Закон України від 06.12.2018 № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування».
 23. Закон України від 06.12.2018 № 2642-VIII «Про протимінну діяльність в Україні».
 24. Закон України від 04.10.2019 № 187-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства».
 25. Закон України від 19.09.2019 № 114-IХ «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель».
 26. Закон України від 16.01.2020 № 469-IX «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України».
 27. Закон України від 17.10.2019 № 198-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

 

Проєкти Законів України

 1. Проект Закону від 04.05.2018 № 8336 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності». – 06.11.2018 – Вручено таблицю поправок-2.

 

Постанови Верховної Ради України

 1. Постанова від 07.02.2019 № 2679-VIII «Про порядок денний десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».

 

Укази Президента України

 1. Указ Президента України від 10.06.2009 № 424/2009 «Про День судового експерта».
 2. Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1025-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1026-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1036-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1037-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1038-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1039-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1040-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1041-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 995-р «Про перенесення робочих днів у 2020 році».
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 25-р «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та акредитації».
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 37-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019—2020 роки».
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 № 69-р «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56-р «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 172-р «Про визначення державної експертної установи, відповідальної за проведення криміналістичних експертиз щодо встановлення автентичності тютюнової продукції та ідентифікації обладнання, на якому вона виготовлена».

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» .
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів».
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 6 «Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 74 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 285 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475» (Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників).
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 304 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 310 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 312 «Про внесення змін до пункту 10 Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану».
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 600 «Про внесення змін до переліку наркотичних речовин, психотропних речовин і прекурсорів».
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 853 «Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710».
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 862 «Деякі питання здійснення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України».
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 858 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби».
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

 

Постанови пленумів Судів

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».
 2. Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».
 3. Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності».

 

Накази нормативно-правового характеру міністерств, обов’язкові до загального виконання

 1. Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733.
 2. Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Прозатвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2008 за № 924/15615.
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Прозатвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.2012 за № 484/20797.
 4. Постанова правління національного банку України від 12.02.2019 №37 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».
 5. Наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2019 № 83/5 «Провнесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за № 89/33060.
 6. Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 року №3194/5 «Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2019 за № 1132/34103.