Загальновідомо, що цитологічне дослідження – це оцінка морфологічної структури клітинних елементів у цитологічному препараті (мазку). ​Воно засноване на вивченні, за допомогою мікроскопа, особливостей будови клітин, клітинного складу органів, тканин, рідин організму людини в нормі і при патологічних процесах. 

Встановлення наявності крові та клітин, визначення їх видової,  групової та статевої належності, встановлення можливості походження слідів крові та клітин від певної особи є завданням цитологічної експертизи.

До об’єктів цитологічної експертизи можна віднести біологічні зразки, відібрані у живих осіб і трупів та сліди біологічного походження, вилучені під час проведення слідчих дій.