Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Категорія: <span>Дослідження</span>

Категорія: Дослідження

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів і споруд

Оціночно-будівельна експертиза є одним із найбільш важливих видів судової інженерно-технічної експертизи, який являє собою кропітку та трудомістку роботу. В Експертній службі МВС проводять судову оціночно-будівельну експертизу за експертною спеціальністю 10.10 …

Судова експертиза за експертною спеціальністю 8.8 «Дослідження грунтів»

Грунтознавча експертиза виявляє на предметах-носіях мікронашарування ґрунтового походження, визначає їх природу, установлює спільну родову  належність з наданими зразками, а також установлює походження ґрунту на предметах-носіях з певної ділянки місцевості й …

Судова експертиза за експертною спеціальністю 10.8. «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Одним із багатьох експертних досліджень, які проводяться в Експертній службі МВС є дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки. Предметом пожежно-технічної експертизи та експертних пожежно-технічних досліджень …

Судова експертиза за експертною спеціальністю 9.4 «Цитологічні дослідження»

Загальновідомо, що цитологічне дослідження – це оцінка морфологічної структури клітинних елементів у цитологічному препараті (мазку). ​Воно засноване на вивченні, за допомогою мікроскопа, особливостей будови клітин, клітинного складу органів, тканин, рідин …