ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

1. Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності
2. Загальні відомості про Орган з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
3. Модулі оцінки відповідності, якими керується ООВП під час проведення процедур оцінки відповідності піротехнічних виробів вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року №839
4. Номенклатура продукції, щодо якої проводяться роботи з оцінки відповідності в ООВП
5. Схеми сертифікації, якими керуються ООВП під час проведення сертифікації зброї
6. Номенклатура продукції, щодо якої проводиться сертифікація в ООВП
7. Зобов’язання та права замовників робіт з оцінки відповідності в ООВП
8. Інформація щодо оплати за послуги з оцінки відповідності та сертифікації продукції в ООВП
9. Формування та розгляд заявки на проведення робіт з оцінки відповідності в ООВП
11. Договір про оцінку відповідності
12. Договір про сертифікацію
14. Зміни, що впливають на сертифікацію
15. Аналізування та прийняття рішення
16. Умови надання та підтримування сертифікації
17. Умови розширення та скорочення сертифікації
18. Умови призупинення та скасування сертифікації
19. Нагляд
20. Інформація про порядок подання апеляцій
21. Маркування продукції
22. Інформація про Реєстр ООВП
24. Форма звернення за інформацією з Реєстру ООВП 19.28.ПЛ.02(1)-2Ф
25. Реєстр Органу з оцінки відповідності продукції ДНДЕКЦ МВС