Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Дослідження

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Почеркознавча

1.1

Дослідження почерку і підписів

    

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

 

 

2.4

«Дослідження давнини виготовлення документів»

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

  

3.5

Дослідження гранатометів

  

3.6

Дослідження артилерійської та ракетної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.5Дослідження голосу і усного мовлення мовознавчими методами

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження грунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.10 

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.14

Дослідження спеціальних хімічних речовин

8.15

Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів

8.16

Дослідження провідників із ознаками короткого замикання

8.17

Дослідження причини руйнування виробів з металів та сплавів

9

Біологічна

9.1

Дослідження об’єктів рослинного походження

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

9.6

Дослідження волосся

9.7

Одорологічні дослідження

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп’ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

17

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

18

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

19

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

20

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

21

Інженерно-екологічна 

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

22

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

23

Інженерно-механічна 

10.23

Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів

23

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

24

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

25

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

26

Транспортно-товарознавча

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

27

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

28

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

28.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

28.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

28.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями

28.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

28.5

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

28.6

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

28.9

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

29

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

30

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

  

15.2

Дослідження у сфері захисту суспільної моралі

31

Гемологічна

17.1

Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння

32

Історико-археологічна експертиза земельних ділянок

19.1

Історико-археологічне дослідження земельних ділянок

33

Лінгвістична експертиза

20.2

Семантико-текстуальні дослідження